Terug

Onderzoek AFM: veel forex-aanbieders illegaal actief

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft sinds februari 2012 onderzoek gedaan naar elf aanbieders van beleggingsproducten en –diensten in vreemde valuta (het zogenoemde foreign exchange of forex). Veel aanbieders zijn illegaal actief op de Nederlandse markt, zo blijkt hieruit. Ze hebben geen vergunning, ook al vallen ze wel onder toezicht van de AFM. Het niet hebben van een vergunning levert extra risico’s op voor consumenten.

De AFM heeft zeven aanbieders van forex een brief gestuurd, waarin de vergunningplicht wordt uitgelegd. Eerder heeft de AFM een waarschuwing gepubliceerd tegen een partij die zonder vergunning in Nederland actief was. Er is daarnaast een aantal andere handhavingmaatregelen opgelegd. De AFM sluit niet uit dat er meer maatregelen volgen.

Dringend beroep

Verschillende aanbieders stellen niet onder toezicht van de AFM te vallen. De AFM heeft echter geconstateerd dat ze in de meeste gevallen wel degelijk onder toezicht vallen en dus een vergunning nodig hebben. De AFM doet daarom een dringend beroep op aanbieders van forex-beleggingsdiensten om na te gaan of ze een vergunning moeten hebben. Op de website van de toezichthouder is daarover meer informatie te vinden.

Aanleiding voor onderzoeken

De AFM heeft de forex-aanbieders onderzocht, omdat ze een toename constateert van partijen die consumenten de mogelijkheid bieden om in vreemde valuta te beleggen. Consumenten krijgen vaak een hoog positief rendement voorgespiegeld, terwijl veel van deze beleggingen zeer risicovol zijn. Ook waren er partijen actief die op internationale waarschuwingslijsten staan.

Wanneer een vergunning?

Forex-beleggingen zijn vaak een financieel instrument, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht  (Wft). Er is vaak sprake van derivaten. Veel beleggers hebben namelijk niet de intentie om valuta daadwerkelijk in handen te krijgen. Ze richten zich op het verrekenen van de winsten en verliezen van de speculatieve posities die ze hebben ingenomen. Er is sprake van een derivaat als er geen levering van valuta is.

Ook is een vergunning verplicht als een aanbieder van valutabeleggingen als vermogensbeheerder optreedt. Hij verricht dan naar eigen inzicht transacties in financiële instrumenten, maar doet dit wel uit naam van en voor rekening en risico van de consument.

Consumentenbescherming

Een vergunning neemt niet de alle risico’s van een belegging zelf weg. Een vergunning van een financiële onderneming is wel belangrijk, omdat deze bescherming biedt aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent aan een financiële onderneming, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een vergunninghouder zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Tips voor beleggers

De AFM heeft consumenten eerder gewezen op de risico’s van beleggingen in vreemde valuta. Het is raadzaam dat ze zelf goed nagaan of risicovolle handel in valuta voor hen geschikt is. Is iemand bereid (hoge) verliezen te nemen; begrijpt hij de producten, de kosten en de hefboomwerking; weet hij hoe de valutahandel werkt?

Als iemand besluit om in forex te stappen, zijn deze aandachtspunten van belang:

  • Kijk kritisch naar voorgespiegelde winsten. Waarop zijn ze gebaseerd, is de aanbieder transparant over de kosten en de risico’s. In het algemeen geldt: een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico. 
  • Controleer het register van de AFM en de waarschuwingslijsten. In het register staan de aanbieders die een vergunning hebben. Een vergunning biedt meer bescherming, maar neemt de risico’s niet weg. Op de waarschuwingslijsten staan malafide aanbieders.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel