Terug

AFM: Verbondenverklaring aan uitspraken Kifid is niet verplicht, wel wenselijk

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het vanuit het perspectief van de consument wenselijk dat financiële ondernemingen zich verbonden verklaren aan de uitspraken van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is echter geen verplichting. De AFM vindt het in het belang van de consument dat hij weet of een financiële onderneming zich verbonden heeft verklaard aan de uitspraken van het Kifid als hij een dienst of een product van die onderneming afneemt.

De AFM ziet het Kifid als een laagdrempelige manier voor consumenten om hun klacht te laten afhandelen. Er kan geen verplichting worden opgelegd waardoor alle uitspraken van het klachteninstituut bindend zouden zijn. De gang naar de rechter moet altijd open blijven staan. Het is daarbij wel van belang dat een onderneming haar keuze om wel of niet verbonden te zijn, niet wijzigt tijdens een procedure.

De eisen voor het verkrijgen van een AFM-vergunning bepalen dat een financiële onderneming bij het Kifid aangesloten moet zijn. Daar houdt de AFM toezicht op.
 
Het Financieele Dagblad meldde woensdag dat 27 procent van het totaal aantal financiële ondernemingen zich niet verbonden heeft verklaard aan uitspraken van de geschillencommissie van het Kifid. Het gaat om 40 procent van de financiële adviseurs en bemiddelaars en een kwart van de vermogensbeheerders.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel