Terug

AFM verleent serviceorganisaties ontheffing van het provisieverbod

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aantal serviceorganisaties ontheffing van het provisieverbod verleend. Deze ondernemingen hebben aangetoond dat ze aan de wettelijke ontheffingsvoorwaarden voldoen. De ontheffing maakt het voor deze serviceorganisaties mogelijk om een passende beloning te ontvangen voor uitbestede aanbiedersactiviteiten.

De verleende ontheffingen betreffen uitsluitend deeltaken die aanbieders hebben uitbesteed aan serviceorganisaties. Die taken hebben geen gevolgen voor de inhoud van het advies aan de consument. Voorbeelden zijn het maken van offertes en het bijhouden van de administratie.

De AFM vindt dat serviceorganisaties toegevoegde waarde op de financiële markt kunnen hebben. Ze zorgen voor efficiency en kostenvoordeel, wat leidt tot goedkopere producten en een betere dienstverlening. Dat is in het belang van de klant.

Op haar website houdt de AFM een overzicht bij van de serviceorganisaties die een ontheffing hebben gekregen.

Wettelijke voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet een onderneming aan twee wettelijke voorwaarden voldoen. Allereerst moet ze aantonen dat ze logischerwijs niet aan het provisieverbod kan voldoen. Bij uitbestede aanbiedersactiviteiten kan hiervan sprake zijn als de serviceorganisatie de rekening voor haar werkzaamheden logischerwijs alleen bij de aanbieder kan neerleggen.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dient een onderneming daarnaast aan te tonen dat ze voldoende maatregelen heeft genomen om de doelstellingen van het provisieverbod op een andere wijze te bereiken. Het gaat dan onder meer om het wegnemen van sturingsmogelijkheden door de aanbieder bij het afsluiten van producten die onder het provisieverbod vallen.

In haar Interpretatie ontheffingsmogelijkheid serviceorganisaties van 21 november 2012 geeft de AFM meer informatie over deze wettelijke ontheffingsmogelijkheid en -voorwaarden. Ook staat in dit document hoe de AFM ontheffingsaanvragen beoordeelt.

Naleving

De AFM houdt toezicht op de naleving van het provisieverbod. Het verkrijgen van een ontheffing legt een extra verantwoordelijkheid neer bij de betreffende onderneming. De AFM ziet daarnaast nadrukkelijk toe op de correcte en juiste naleving van het provisieverbod door organisaties met een ontheffing.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel