Terug

IIRC vraagt om reactie op raamwerk Integrated Reporting

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De International Integrated Reporting Council (IIRC) vraagt alle belanghebbenden mee te denken over een raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving. Het raamwerk is een voorstel om wereldwijd standaarden aan te brengen in de manier waarop ondernemingen naast financiële verslaggeving ook over andere belangrijke issues verantwoording afleggen.

Integrated Reporting is de verzamelnaam voor verslaggeving door (beursgenoteerde) ondernemingen waarbij niet alleen verantwoording wordt afgelegd over de financiële zaken, maar ook integraal aandacht is voor strategie, risico's en maatschappelijke onderwerpen waar een onderneming mee te maken heeft. Het gaat daarbij om de waardecreatie op de korte maar ook op de (middel)lange termijn. In de IIRC zijn ondernemingen, beleggers, accountants, toezichthouders en regelgevers verzameld.

De AFM ondersteunt de ontwikkeling van de verslaggeving op dit gebied. Binnen het thema "De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog" doet de AFM in 2013 onder Nederlandse ondernemingen een eerste verkennende analyse van de stand van zaken op het gebied van Integrated Reporting. Daarmee wil de AFM een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van een brede verslaggeving door ondernemingen in het belang van alle belanghebbenden.

Het conceptraamwerk van de IIRC is te vinden op www.theiirc.org. Reageren kan tot 15 juli.

Meer informatie over het AFM-thema vindt u hier:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel