Terug

Markttoezichthoudersberaad publiceert 'Criteria voor goed toezicht'

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het Markttoezichthoudersberaad heeft een visiedocument 'Criteria voor goed toezicht' ontwikkeld. Het doel hiervan is om een gezamenlijk raamwerk te bieden dat gebruikt kan worden bij de beoordeling van de kwaliteit van toezicht. Het Markttoezichthoudersberaad roept belangstellenden op om te reageren op de criteria.

Het Markttoezichthoudersberaad is een samenwerkingsverband van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Kansspelautoriteit.

Deze toezichthouders constateren dat er tussen hen verschillen bestaan, maar zij zien ook een rode draad: goed toezicht is effectief, efficiënt en professioneel.

Effectiviteit betreft in dit geval de ‘inhoudelijke resultaten’, terwijl efficiëntie een maat is voor de doelmatigheid van instrumenten en middelen die gebruikt zijn om deze resultaten te bereiken. Professionaliteit is een begrip dat een omschrijving geeft van de wijze waarop deze middelen worden ingezet en de wijze waarop deze resultaten worden bereikt.

Reacties

Het Markttoezichthoudersberaad ontvangt opmerkingen en suggesties graag vóór 1 juli 2013. Deze kunnen worden gestuurd aan: Markttoezichthoudersberaad, per adres info@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel