Terug

ESMA-consultatie over short sell-verordening en beloningsbeleid

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

ESMA consulteert richtsnoeren met betrekking tot de uitzonderingen voor bepaalde entiteiten onder de short sell-verordening en het beloningsbeleid van instellingen.

Short sell-verordening

De Europese effectentoezichthouder ESMA legt richtsnoeren met betrekking tot de uitzondering voor market makers en primary dealers onder de short sell verordening voor aan de markt. De consultatie gaat onder meer in op  de reikwijdte van de uitzondering, het bepalen van de relevante toezichthouder, en de regels om in aanmerking te komen voor de uitzondering, zoals het aanleveren van het meldingsformulier en de benodigde documenten. Ook staat de procedure beschreven hoe toezichthouders om moeten gaan met de aanvragen.

De consultatie loopt tot 5 oktober 2012.

Naar het persbericht en de consultatietekst (op de website van ESMA): 

Beloningsbeleid

Daarnaast heeft ESMA richtsnoeren voorgelegd aan de markt over beloningsbeleid en -praktijken voor beleggingsondernemingen. Deze richtsnoeren zijn een uitwerking van de regelgeving die is neergelegd in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). De richtsnoeren beogen onder meer de bescherming van beleggers te versterken, door de regelgeving uit de MiFID met betrekking tot belangenconflicten beter te implementeren en op die manier mis-selling te voorkomen. Ondernemingen moeten zich ervan verzekeren dat ze een adequaat beloningsbeleid en beloningspraktijk hebben, waarbij het belang van de klant centraal moet staan.

Deze consultatie loopt tot 7 december 2012.

Naar het persbericht en de consultatietekst (website ESMA):

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel