Terug

AFM publiceert voorlopige plannen 2013

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft de concept-agenda 2013 gepubliceerd. Daarin staan de voorlopige plannen voor het komende jaar.

Op basis van een analyse van problemen en risico’s komt de AFM voor 2013 tot negen toezichtthema’s:

 • Productaanbieders gaan het belang van de klant centraal stellen.
 • Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter.
 • Vermogensopbouwproducten en de advisering daarover worden verbeterd.
 • Niet-retail klanten krijgen een passende dienstverlening van financieel ondernemingen.
 • Pensioenen transparant en passend.
 • Verhoging kwaliteit governance, verslaggeving en accountantscontrole.
 • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig.
 • Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel.
 • Zware schendingen van integriteit worden doelgericht en snel aangepakt.

De meeste thema’s stemmen overeen met de thema’s van 2012. De plannen zijn aangepast naar aanleiding van marktontwikkelingen en ervaringen. Er zijn drie nieuwe thema’s:

 • De AFM liet eerder weten een analyse te maken van financiële dienstverlening aan niet-retail klanten. Publieke en andere ‘professionele’ beleggers blijken bereid te zijn om in complexe financiële producten te stappen. Daarbij is het de vraag of zij in staat zijn de risico’s daarvan te doorzien, terwijl de huidige regels ervan uitgaan dat zij professioneel en deskundig genoeg zijn. De AFM vindt dat de geconstateerde problemen verder moeten worden geanalyseerd en aangepakt.
 • Het thema ‘Verhoging kwaliteit governance, verslaggeving en accountantscontrole’ brengt meer breedte en diepgang in vraagstukken rond ondernemingsbestuur, accountancy en jaarverslaggeving. De AFM wil deze vraagstukken in samenhang bezien. De werking van de kapitaalmarkt is in hoge mate afhankelijk van informatie en gedrag.; op basis hiervan nemen beleggers hun beslissingen.
 • Via het thema ‘Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel’ draagt de AFM er vanuit haar eigen perspectief aan bij dat de opbouw van “systeemrelevant’” risico wordt beperkt. Dit thema draait om het eerlijk en transparant functioneren van de inter-professionele markt voor derivaten en gestructureerde producten, en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de stabiliteit van het financieel stelsel. De AFM werkt hier samen met DNB en het ministerie van Financiën.

Planning

De AFM bespreekt de concept-agenda met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. In dit panel participeren organisaties van ondernemingen, consumenten en beleggers.

Reacties

De AFM werkt de komende tijd verder aan de plannen. Wilt u inbreng leveren voor de agenda 2013? Stuur uw reactie dan uiterlijk 21 oktober per e-mail naar de AFM: info@afm.nl. U kunt ook reageren via Facebook: on.fb.me/UGKSrw of LinkedIn linkd.in/RvO8A7 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel