Terug

Europese short selling regels vanaf 1 november 2012

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vanaf 1 november gelden in Europa nieuwe regels voor het melden van short posities in beursgenoteerde ondernemingen.

Openbare meldingen in register

Een positie moet gemeld worden bij het bereiken van 0,2% en elke 0,1% daarboven van het geplaatste kapitaal. Ook wanneer bijvoorbeeld de positie van 0,35% naar 0,15% wijzigt, moet dit gemeld worden. Meldingen vanaf 0,5% en elke 0,1% daarboven worden openbaar gemaakt via de registers van de nationale toezichthouder waar een partij moet melden.

Ook netto shortposities in overheidsschulden moeten bij het over- of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden gemeld worden. Hiervoor zijn aparte drempels opgesteld.

De huidige regeling voor het melden van short posities vanaf 0,25% in financiële ondernemingen aan de AFM vervalt hiermee op 1 november 2012.

De nieuwe regels vloeien voort uit de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps en de technische uitvoeringsnormen daarvan. De regels voor short selling zijn hiermee vanaf november 2012 binnen Europa geharmoniseerd.

Berekening netto short positie

Om te bepalen of een natuurlijke persoon of rechtspersoon een netto short positie heeft, moet worden gekeken naar zijn short- en longposities. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle vormen van economische belangen die hij heeft in het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming of de overheidsschuld van een lidstaat of van de Europese Unie. Hierbij kan gedacht worden aan het economische belang dat is verkregen via derivaten zoals opties, futures, contracts for difference en spread bets maar ook via indices, effectenmanden of indexfondsen.

Ongedekte short transactie alleen onder voorwaarden

Een shorttransactie in een aandeel mag alleen worden aangegaan als men aannemelijk kan maken dat de verkochte aandelen daadwerkelijk geleverd kunnen worden. Deze zogenoemde ‘locate rule’ verplicht een regeling met een derde partij. Deze moet bevestigen dat het aandeel gelokaliseerd is, waardoor afwikkeling van de short positie normaal kan plaatsvinden op de voor die transactie geldende datum. Ditzelfde geldt voor een shorttransactie in overheidsschuld. Een transactie met betrekking tot een credit default swap op overheidsschuld mag alleen worden aangaan als deze transactie niet leidt tot een ongedekte positie.

Wie zijn vrijgesteld van de meldingsverplichting?

De meldingsplicht en bepaalde beperkingen daarop zijn niet van toepassing op marketmakers en liquidity providers die transacties verrichten. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moeten marketmakers zich echter wel bij de AFM vóór 1 oktober hebben aangemeld om hiervan per 1 november gebruik te kunnen maken. ESMA heeft hiervoor nadere regels aan de markt voorgelegd ter consultatie.

Meer informatie

ESMA heeft veelgestelde vragen op haar website gepubliceerd. Hier kunt u ook de consultatiepapers en de final reports vinden: 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel