Terug

Kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen voor verbetering vatbaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De kwaliteit van financiële crisisplannen van pensioenfondsen varieert. In veel gevallen zijn zij voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) naar de kwaliteit van de plannen van de fondsen. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de plannen is gekeken naar zowel de aanwezigheid van de voorgeschreven onderdelen als naar de inhoud.

Het nut en de noodzaak van een kwalitatief goed plan is gelet op de ontwikkelingen in de financiële sector nog onverminderd hoog.

De helft van de onderzochte plannen is van voldoende of goede kwaliteit. De andere helft van de onderzochte plannen is onvoldoende of slecht van kwaliteit. De kwaliteit van financiële crisisplannen zou op met name de volgende terreinen moeten verbeteren:

  • duidelijkere prioritering van de te treffen maatregelen;
  • duidelijkheid over het moment van korten op pensioenen;
  • het in besluitvormingsprocessen rekening houden met calamiteiten;
  • duidelijkheid over wat het pensioenfonds richting deelnemers communiceert, op welk  moment, en hoe;
  • de vraag hoe invulling wordt gegeven aan evenwichtige belangenafweging.

In een financieel crisisplan staan maatregelen en procedures die worden ingezet in een crisissituatie. Daarmee geeft het bestuur vooraf aan zichzelf en aan de deelnemers duidelijkheid over wat er moet gebeuren in een crisissituatie. DNB heeft in 2011 haar beleid in een Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen uitgewerkt omdat bleek dat veel fondsen niet goed waren voorbereid op een diepe crisis. Fondsen hebben tot 1 mei 2012 de gelegenheid gehad een financieel crisisplan op te stellen. Nagenoeg alle fondsen hebben inmiddels een plan.

De AFM en DNB hebben alle pensioenfondsen die verplicht zijn een financieel crisisplan te hebben, (ruim 300 fondsen) op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het sectorbrede onderzoek. Zij hebben daarbij een voorbeeld financieel crisisplan, goede en slechte voorbeelden en een aandachtspuntenlijst beschikbaar gesteld.

De AFM en DNB verwachten dat pensioenfondsbesturen hun financieel crisisplan kritisch bekijken en waar nodig herzien. De AFM en DNB  zullen in de toekomst opnieuw  onderzoeken in hoeverre de crisisplannen voldoen aan de gestelde eisen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel