Terug

Hoe bepaalt de AFM de hoogte van een boete?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De bestuurlijke boete is één van de maatregelen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan nemen bij het uitvoeren van haar toezicht op de financiële markten. Bij het bepalen van de hoogte van een boete houdt de AFM rekening met een aantal uitgangspunten en overwegingen, die ze vandaag op haar website heeft gepubliceerd.

De AFM krijgt geregeld vragen over de hoogte van boetes. Door uitleg te geven over de wettelijke boetesystematiek en de invulling hiervan geeft de AFM meer inzicht in de keuzes die worden gemaakt bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Met het boeteregime kan de AFM verschillende dossiers consistent en gelijkwaardig behandelen. De wet geeft richting en grenzen bij het vaststellen van de hoogte van een boete. Zo zijn er drie boetecategorieën, van betrekkelijk lichte tot zware overtredingen. De maximumbedragen voor deze categorieën lopen uiteen van €10.000 tot €4 miljoen. De AFM kan er ook voor kiezen om de boete vast te stellen op tweemaal het behaalde voordeel. Dan moet dit behaalde voordeel wel groter zijn dan €2 miljoen. De boete kan in dit geval hoger zijn dan €4 miljoen.

Bij het bepalen van het boetebedrag zijn daarnaast de ernst en duur van de overtreding van belang, en in welke mate de overtreder de overtreding te verwijten is. Ook wordt gekeken of de overtreding al eerder is begaan en welk voordeel ermee is behaald. Ten slotte speelt de draagkracht van de overtreder een rol.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel