Terug

AFM en FAOA sluiten samenwerkingsovereenkomst in grensoverschrijdend toezicht op accountantsorganisaties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft op 22 november 2012 een overeenkomst gesloten met de toezichthouder op accountantsorganisaties in Zwitserland, de Federal Audit Oversight Authority (FAOA). Door deze overeenkomst kan relevante toezichtinformatie worden uitgewisseld tussen de AFM en de FAOA.

Voor de AFM biedt de overeenkomst de mogelijkheid het toezicht op accountants en accountantsorganisaties die de verslaggeving controleren van in Nederland aan de beurs genoteerde vennootschappen, uit te breiden met de accountant(s) die in Zwitserland actief zijn. Daarbij zal de AFM daar waar mogelijk steunen op het toezicht dat de FAOA uitvoert op Zwitserse accountantskantoren.

Er is op dit moment één Zwitsers accountantskantoor dat bij de AFM een registratie heeft als auditorganisatie van een derde land. Dit accountantskantoor controleert de verslaggeving van een in Nederland aan de beurs genoteerde vennootschap die is gevestigd in Zwitserland.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan de FAOA is mogelijk, omdat Zwitserland wordt geacht een passend beschermingsniveau te waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens van de AFM naar de FAOA. De AFM mag dus vertrouwelijke informatie aan de Zwitserse toezichthouder verstrekken.

De overeenkomst is op 22 november 2012 ondertekend. Namens de AFM door Ronald Gerritse (bestuursvoorzitter) en Gerben Everts (bestuurslid) en namens de FAOA door Thomas Rufer (bestuursvoorzitter) en Frank Schneider (CEO).

Er zijn op dit moment geen Nederlandse vergunninghouders die een registratie hebben bij de FAOA.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel