Terug

Alle financiële bijsluiters op één plaats

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Per 1 januari 2018 is de financiële bijsluiter vervallen. Voor een groot aantal beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is nu het essentiële-informatiedocument verplicht. 

Voor alle complexe financiële producten is een financiële bijsluiter verplicht. In de registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn al deze bijsluiters nu openbaar en te raadplegen. De bijsluiter heeft een standaard formaat en moet door iedere aanbieder met dezelfde uitgangspunten opgesteld worden. Daarom is zij zeer geschikt voor consumenten en financieel dienstverleners om financiële producten met elkaar te vergelijken, zeker nu alle ruim 350 bijsluiters in het AFM-register zijn verzameld.
 
Financiële ondernemingen die complexe producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering verkopen, moeten de financiële bijsluiter aan consumenten beschikbaar stellen. Dit document zorgt ervoor dat de aanbieder informatie geeft over rendementen, risico's en kosten. Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat de consument in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen bij de aanschaf van een complex product. Ook kan het financieel dienstverleners ondersteunen in hun productvergelijking. Op de website van de AFM kunnen consumenten en professionals meer informatie over financiële bijsluiters vinden.

Soorten en aantallen

Twee derde van de bijsluiters is voor een opbouwproduct, zoals een lijfrente of een beleggingsverzekering. De helft hiervan heeft betrekking op een levensverzekering.

Het risicoprofiel voor deze categorie producten voor de gehele looptijd is gelijkmatig verdeeld. Een derde van de bijsluiters is voor een schuldproduct zoals een hypotheek. Bijna alle beleggingshypotheken hebben “zeer groot” als risicoindicator voor de gehele looptijd, tegen “zeer klein” voor vrijwel alle spaarhypotheken.

Betere informatie

De online Financiële Bijsluiter Generator die de AFM beschikbaar heeft gesteld, is een hulpmiddel voor aanbieders bij het opstellen van een bijsluiter. Binnen een beveiligde omgeving maakt de onderneming de bijsluiters aan en beheert ze. Dankzij deze generator kunnen consumenten en adviseurs rekenen op betere informatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel