Terug

René Maatman verlaat AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Prof. mr. R.H. (René) Maatman heeft de Raad van Toezicht van de AFM op de hoogte gesteld van zijn voornemen om de AFM per 1 augustus 2012 te verlaten. Hij wordt partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.

René Maatman is sinds 1 mei 2008 bestuurder bij de AFM. Zijn benoemingstermijn loopt af op 1 mei 2012. Hij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een nieuwe termijn.

Vanaf heden neemt René Maatman niet langer deel aan de besluitvorming van het bestuur van de AFM. Toezichtvertrouwelijke dossiers draagt hij over aan andere leden van de managementgroep.

Gedurende de periode 1 mei tot 1 augustus 2012 zal René Maatman fungeren als adviseur van het bestuur van de AFM. Hij zal daarbij worden belast met ondersteunende werkzaamheden van algemene aard.

Voorts zijn afspraken gemaakt over de eerste drie maanden die René Maatman werkzaam is bij De Brauw, opdat ook na zijn overstap voldoende afstand in acht wordt genomen ten opzichte van zijn bestuurlijke periode bij de AFM.

Ronald Gerritse, voorzitter van de AFM: “In René Maatman verliest de AFM een heel kundig en professioneel bestuurder en een betrokken collega. De AFM staat midden in de maatschappij en is van oordeel dat het goed is dat zij recruteert uit de financiële sector. Het is ook goed dat bestuurders en medewerkers na verloop van tijd de gelegenheid krijgen weer naar die sector terug te keren. Dit neemt niet weg dat wij het terugtreden van René Maatman voelen als een verlies. Wij vinden het eervol dat René Maatman op een hoog professioneel niveau in Nederland een bijdrage mag blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van de pensioensector. Uiteraard wensen wij hem veel succes bij de volgende stap in zijn loopbaan.”

Over de wijze waarop de AFM in de vacature in haar bestuur zal voorzien, zullen te zijner tijd nadere mededelingen worden gedaan. Het is aan de Raad van Toezicht een voordracht te doen aan de minister van Financiën.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel