Terug

AFM: Financial Transaction Tax is onwenselijk

Kamerbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt de invoering van een financiële transactiebelasting (Financial Transaction Tax, FTT) onwenselijk. De Europese Commissie wil deze belasting invoeren.

De AFM wijst in een brief aan het ministerie van Financiën op de aanzienlijke averechtse gevolgen van een dergelijke maatregel op het transparant en efficiënt functioneren van financiële markten, de financiële stabiliteit, en uiteindelijk de reële economie en de pensioenzekerheid van de Nederlandse burger. De AFM maakt zich vooral zorgen over de ongewenste  gedragseffecten waartoe een FTT zou uitnodigen.

De AFM ziet de FTT niet als het juiste instrument om de drie doelen te realiseren die de Europese Commissie zegt te beogen. Deze doelen zijn: een bijdrage van de financiële sector aan de kosten die gemaakt zijn in de financiële crisis, harmonisatie van bestaande nationale regelingen en versterking van de interne markt, en het ontmoedigen van ongewenst marktgedrag en daarmee bevorderen van financiële stabiliteit. De AFM is van mening dat de beoogde gedragseffecten beter kunnen worden bereikt door gerichte prikkels, vervat in specifieke regelgeving.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel