Terug

ESMA consulteert over proxy advisors

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

ESMA heeft op 22 maart j.l. een discussion paper over stemadviseurs (proxy advisors) gepubliceerd. Het discussion paper beoogt meer helderheid te verkrijgen over het functioneren van de proxy advisors markt in Europa. Doel is om vast te stellen of er sprake is van marktfalen, en of dit marktfalen zondanig is dat nader ingrijpen noodzakelijk is.

In het document wordt onder meer ingegaan op de punten van zorg die ESMA ter ore zijn gekomen. Deze vallen in twee delen uiteen:

  • zaken die de juistheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het stemadvies beïnvloeden (o.a. belangenconflicten, gebruikte methodologie, kwaliteit van de staf, dialoog met uitgevende instellingen)
  • de mate van transparantie die proxy advisors betrachten over bovengenoemde onderwerpen.

Het paper consulteert hierbij de volgende beleidsopties:

  • Nu geen Europese maatregelen nemen
  • De markt of lidstaten stimuleren om zelf standaarden te ontwikkelen
  • Semi-bindende Europese beleidsinstrumenten (waaronder ESMA richtsnoeren)
  • De Commissie adviseren om bindende regelgeving te ontwikkelen

ESMA legt zich vooralsnog niet vast op een bepaalde optie. Aan de hand van de uitkomsten van de consultatie zal ESMA een nader standpunt ontwikkelen. Dit zal in Q4 aan de markt worden gecommuniceerd. Als ESMA besluit nieuw beleid te ontwikkelen zal dit te zijner tijd opnieuw worden geconsulteerd. 

De consultatie duurt 3 maanden. Meer informatie over de consultatie is te vinden via de site van ESMA:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel