Terug

AFM legt boete op aan De Pensioenplanner voor niet waarborgen vakbekwaamheid

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 maart 2012 een bestuurlijke boete van €130.000,- opgelegd aan De Pensioenplanner B.V. (Pensioenplanner). De boete is opgelegd omdat Pensioenplanner in de periode 1 maart 2010 tot 28 maart 2011 heeft nagelaten zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van de personen die zich onder haar verantwoordelijkheid bezighouden met het bemiddelen in levensverzekeringen.

Volgens de wet moet een financiële dienstverlener ervoor zorg dragen dat zijn medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten vakbekwaam zijn. Dat betekent onder meer dat er bij een financiële onderneming ten minste voldoende personen werkzaam moeten zijn die vakbekwaam zijn en beschikken over actuele vakkennis. Dit is belangrijk, omdat consumenten moeten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van financiële dienstverleners. Pensioenplanner is hierin naar het oordeel van de AFM tekortgeschoten.

De AFM heeft vastgesteld dat slechts twee van de door Pensioenplanner aangemerkte feitelijk leidinggevenden beschikten over de relevante diploma’s en PE-punten. Tijdens de onderzoeksperiode had Pensioenplanner in totaal ongeveer 100 werknemers in dienst die zich bezig hielden met financiële dienstverlening. Uit 15 onderzochte dossiers uit die periode en het bedrijfsvoeringsmodel dat Pensioenplanner had opgezet om de vakbekwaamheid binnen haar bedrijf te borgen, is niet gebleken dat de twee vakbekwame personen ook bemoeienis hebben gehad met de adviezen die door andere medewerkers (van Pensioenplanner) zijn verstrekt. De adviezen die Pensioenplanner heeft gegeven zijn dus niet gecontroleerd en geverifieerd door een vakbekwaam feitelijk leidinggevende.

Daarnaast is de AFM van oordeel dat Pensioenplanner in haar bedrijfsvoering niet over een adequaat systeem en adequate procedures beschikt, zodat een vakbekwame feitelijk leidinggevende zijn rol goed en concreet kan invullen en daarmee kan bijdragen aan de borging van de vakbekwaamheid. Pensioenplanner heeft daarom artikel 4:9, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

Wettelijke eisen vakbekwaamheid

Er zijn twee manieren waarop een financiële dienstverlener ervoor kan zorgen dat de deskundigheid binnen zijn bedrijf is gewaarborgd. Een financiële dienstverlener kan iedereen in zijn bedrijf die zich rechtstreeks bezig houdt met financiële dienstverlening alle diploma’s laten halen die voor zijn werk volgens de Wft relevant zijn (diplomamodel).

Hij kan er ook voor kiezen om zijn bedrijfsvoering zodanig in te richten dat een vakbekwame dienstverlening gewaarborgd is (bedrijfsvoeringsmodel). Pensioenplanner heeft gekozen voor het bedrijfsvoeringsmodel en de inzet van feitelijk leidinggevenden. Juist bij een bedrijfsvoeringsmodel dat steunt op de inzet van feitelijk leidinggevenden, waarbij het mogelijk is dat niet vakbekwame medewerkers adviseren, dient de rol van de vakbekwame feitelijk leidinggevenden helder, inzichtelijk en waarneembaar te zijn. Om het gebrek aan deskundigheid bij de niet vakbekwame medewerkers te ondervangen, dienen zij inhoudelijk betrokken te zijn bij de advisering.

Boete

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:9, tweede lid, Wft bedraagt € 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Pensioenplanner.

Pensioenplanner is op 31 januari 2012 failliet verklaard. De AFM legt de boete op omdat de overtredingen dateren uit de periode van 1 maart 2010 tot en met 28 maart 2011. Pensioenplanner was in deze periode nog actief als financiële dienstverlener. De AFM maakte naar aanleiding van vragen van de media al eerder bekend onderzoek te doen naar Pensioenplanner en meerdere aspecten van haar dienstverlening. Deze boete komt voort uit een deel van dit onderzoek. Het totale onderzoek naar Pensioenplanner is hiermee afgerond.

Pensioenplanner heeft geen bezwaar ingediend tegen het boetebesluit. De boete is daarmee definitief geworden. Met deze publicatie geeft de AFM uitvoering aan haar verplichting tot openbaarmaking van de boete (artikel 1:98 Wft).

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel