Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan N.C.I.C. B.V. voor misleidende handelspraktijken

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 10 oktober 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 11 mei 2012 een bestuurlijke boete van €20.000 opgelegd aan N.C.I.C. B.V. (NCIC), gevestigd te Enschede, voor misleidende handelspraktijken. NCIC heeft hiermee de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) overtreden. Het bedrijf heeft in elk geval van 18 maart 2011 tot 23 augustus 2011 misleidende telefonische gesprekken gevoerd met consumenten.

De AFM heeft vastgesteld dat NCIC via een callcenter meer dan alleen contactgegevens heeft ingewonnen bij consumenten. Het betrof relevante gegevens voor het afsluiten van een financieel product, die betrekking hadden op werk, inkomsten, hypotheek- of huurlasten en eventuele BKR-noteringen van de consument. Deze informatie werd doorgegeven aan een financiële dienstverlener, die gelieerd is aan NCIC.

Bij het inwinnen van deze gegevens heeft NCIC onjuiste dan wel misleidende informatie aan de consument verstrekt over de werkwijze van NCIC. De AFM heeft in totaal twintig telefoongesprekken beluisterd. In drie daarvan wordt de consument verteld dat NCIC “geen commerciële instelling” is en/of dat de callcenter medewerker niets probeert te verkopen. In één gesprek suggereert de medewerker dat NCIC een overheidsinstantie is. In zeven van de twintig gesprekken wordt verteld dat men belt om een ‘service’ te verlenen, om de consument te ‘helpen’, om ‘informatie te geven’ en/of dat men een ‘actie’ is gestart.

Over de aanleiding voor het telefoongesprek geven medewerkers in dertien gevallen aan dat de consument een lening “op de oude rentestand” heeft en/of dat hij “nog geen rentedaling heeft gehad”. Daarnaast vertellen medewerkers in dertien gesprekken dat (er wordt bekeken of) de consument “in aanmerking komt” voor of “recht heeft op” een rentedaling.

Daarnaast gebruiken de callcenter medewerkers de naam ‘Nationaal Consumenten Informatie Centrum’ als ze uitleggen namens wie ze bellen. Dat is misleidend. Hiermee suggereren ze dat NCIC geen commerciële instelling is, maar een ‘informatiecentrum’ en dus slechts informatie verstrekt. De werkzaamheden van NCIC zijn echter wel commercieel van aard. NCIC verstrekt kwalitatieve leads aan een financiële dienstverlener, voor het mogelijk afsluiten van consumptief krediet.

Het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie is een misleidende handelspraktijk als bedoeld in artikel 6:193c van het Burgerlijk Wetboek. Het verrichten van misleidende, en daarmee oneerlijke, handelspraktijken is verboden op grond van artikel 8.8 van de Whc.

Voor overtreding van dit wetsartikel geldt een maximum boete van €450.000. De AFM heeft de boete gematigd tot €20.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel