Terug

Mededeling AFM over accountantsonderzoek woningcorporaties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft de grote vier accountantorganisaties gevraagd kritisch naar hun controledossiers over woningcorporaties te kijken. Als toezichthouder op accountantsorganisaties is de AFM benieuwd in hoeverre de kwaliteit van de controle van de jaarrekening van deze corporaties voldoende is, zoals de organisaties verplicht zijn op basis van de Wet toezicht accountants.

De AFM kijkt nadrukkelijk naar de kwaliteit van de controle en of de accountant voldoende deskundig en professioneel-kritisch is geweest. Het gaat daarbij niet om de vraag of een goedkeurende verklaring terecht of onterecht is afgegeven. Mochten er aanmerkingen te maken zijn op de kwaliteit van de controle, dan is het aan de accountantsorganisatie zelf om te beoordelen of desondanks ingestaan kan worden voor de goedkeurende controleverklaring.

De AFM is zoals bekend op de hoogte van de voortgang van interne onderzoeken door KPMG en Deloitte naar hun eigen controles van de jaarrekening van Vestia de afgelopen jaren.

De grootste vier accountantskantoren controleren circa 90 procent van de Nederlandse woningcorporaties (gemeten naar omvang). De AFM zal na de zomer over de uitkomsten van dit onderzoek rapporteren.
   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel