Terug

Niet alle indextrackers zijn voor iedereen te begrijpen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar indextrackers, onder meer omdat deze in toenemende mate aan particuliere beleggers worden aangeboden. In het onderzoek is getoetst in hoeverre indextrackers begrijpelijk zijn voor de gemiddelde particuliere belegger, ofwel ‘de consument’. De begrijpelijkheid is beoordeeld op grond van de mate van complexiteit van de productstructuren, de inspanning die nodig is om de werking van een indextracker te doorgronden en de toereikendheid van de productinformatie.

De AFM verwacht dat er alleen indextrackers aan consumenten worden aangeboden die voor deze doelgroep begrijpelijk zijn. Wanneer consumenten producten aanschaffen die zij niet begrijpen bestaat er namelijk een grote kans op teleurstelling achteraf, bijvoorbeeld omdat de rendementen of kosten tegenvallen. Als consumenten de risico’s van een product vooraf onvoldoende kunnen inschatten, kan dit resulteren in onverwacht vermogensverlies wanneer één van de risico’s zich voordoet.  

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een aantal soorten indextrackers zo complex is, dat deze niet of bijzonder lastig te begrijpen zijn voor de consument. Dit zijn producten waarvan de AFM vindt dat ze niet aangeboden moeten worden aan consumenten of alleen aangeboden moeten worden aan consumenten met tussenkomst van een adviseur of vermogensbeheerder. Een voorwaarde hierbij is dat dit een goede adviseur of vermogensbeheerder moet zijn, die op basis van de beschikbare productinformatie in staat is om te kunnen oordelen over de passendheid van een product voor zijn klanten. In dat licht heeft de AFM geconstateerd dat de informatie over indextrackers niet altijd toereikend is om de werking en risico’s van een product te kunnen begrijpen, ook niet voor professionals.

De bevindingen en de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Onderzoek Indextrackers 2012’. De AFM verwacht dat aanbieders de aanbevelingen van de AFM gebruiken wanneer zij producten samenstellen of aanbieden aan consumenten in Nederland. Voor adviseurs en vermogensbeheerders geldt dat de aanbevelingen hen kunnen helpen bij het selecteren van de passende producten voor hun klanten. Aanbieders van execution only dienstverlening kunnen de aanbevelingen gebruiken bij de selectie van producten die geschikt zijn om aan te bieden via dit kanaal.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel