Terug

Resultaten stakeholdersonderzoek 2011

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Financiële ondernemingen vinden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) steeds effectiever. Maar er valt volgens hen ook wat te verbeteren. De AFM mag duidelijker zijn over haar prioriteitenstelling en meer open staan voor kritiek. Ook consumenten zijn positief over de AFM, een derde is door de AFM kritischer geworden bij de aanschaf van een financieel product. Tweederde van de consumenten vindt dat de AFM vaker de publieke discussie moet aangaan over de risico’s die ze signaleert. Dat blijkt uit onderzoek onder consumenten en zakelijke belanghebbenden.

De AFM heeft eind 2011 externe marktonderzoekbureaus onderzoek laten doen om de meningen van de buitenwereld te peilen. Zowel consumenten en particuliere beleggers, als zakelijke belanghebbenden, zoals financieel dienstverleners, vermogensbeheerders en accountants zijn ondervraagd. De AFM neemt de resultaten ter harte en gebruikt deze uitkomsten om samen met de markt en consumenten te blijven werken aan eerlijke en transparante financiële markten.

Per saldo positief over AFM

Het algemene oordeel over de AFM valt positief uit; 41% van de zakelijke doelgroepen is (zeer) positief, terwijl 16% een negatief standpunt inneemt. Ten opzichte van het onderzoek in 2009 is dat een verbetering. Toen had 38% een (zeer) positief en 22% een (zeer) negatief oordeel. Consumenten laten vergelijkbare cijfers zien: drie van de tien particuliere beleggers is (zeer) positief over de AFM tegenover 11% (zeer) negatief.

Partijen waarmee de AFM een toezichtrelatie heeft, beschouwen de AFM als een organisatie die zich actief opstelt, zich laat horen in financieel-economische discussies en - met name door profilering op de consumentenmarkt - zichtbaar is. In de ogen van belanghebbenden draagt de AFM duidelijk bij aan het vertrouwen van consumenten en beleggers. In 2009 beoordeelde nog 70% van de zakelijke marktpartijen de effectiviteit van de AFM als redelijk tot goed, in 2011 is dit gestegen naar 84%.

Bekender is positiever

Financiële ondernemingen zijn positiever over de AFM naarmate zij met meer uiteenlopende toezichtgebieden te maken hebben. En hoe meer contact men heeft, hoe gunstiger het beeld is van de AFM. Vooral persoonlijk contact leidt tot een hogere waardering en ook de (goed gewaardeerde) Leidraden van de AFM hebben een substantiële invloed op het oordeel over de AFM.

Ook voor consumenten geldt dat hoe beter men de AFM kent, hoe positiever men over de AFM is. Een op de tien consumenten die de AFM alleen van naam kent, is positief over de AFM. Van de consumenten die vrij goed weten wat de AFM doet, is meer dan de helft positief over de AFM. Hoe hoger de naamsbekendheid van de gedragstoezichthouder, hoe meer vertrouwen in de organisatie van de financiële markt. Ook voor zakelijke partijen oordelen positiever over de AFM als men de AFM onmisbaar vindt voor het functioneren van de financiële markten.

Toegankelijk

Het is duidelijk dat de behoefte aan persoonlijk contact onder partijen die onder toezicht staan groot is. De AFM zal daarom bekijken waar we het persoonlijke contact kunnen intensiveren en we houden onze correspondentie blijvend tegen het licht. Omdat een derde van de consumenten de AFM niet toegankelijk vindt, is ook dit een aandachtspunt. Signalen van consumenten zijn en blijven essentieel voor goed toezicht.

Toon vaker praktijkkennis

Naast de overwegend positieve houding worden er ook kritische noten gekraakt over de AFM. Zo zet vier op de tien belanghebbenden vraagtekens bij de praktijkkennis van de medewerkers. De uitkomsten ondersteunen het beleid van de AFM om zich ook te blijven richten op het werven van personeel dat afkomstig is uit de financiële markten. Om zo voldoende praktijkkennis te krijgen en te houden.

Heldere prioriteiten

Financiële ondernemingen vragen zich wel eens af of de AFM altijd de juiste prioriteiten stelt, ook omdat men niet altijd begrijpt hoe de toezichthouder die keuzes maakt. De AFM kan op dit gebied dus zelf een stuk transparanter zijn. Belanghebbenden zijn verder van mening dat de AFM te weinig openstaat voor kritiek en - enigszins daarmee samenhangend - te weinig in gesprek gaat met marktpartijen. Daar werken we aan door meer met de markt in dialoog te gaan met bijvoorbeeld webinars en rondetafelbijeenkomsten.

Naamsbekendheid als middel

Tweederde van de consumenten kent AFM en 35% weet (globaal) wat de AFM doet. Onder beleggers en hypotheeksluiters is de naamsbekendheid hoger. Naamsbekendheid is geen doel op zich, maar een middel om eerlijke en transparante financiële markten te bevorderen. De AFM wil een rol spelen bij belangrijke financiële beslissingen met onder meer objectieve informatie zoals:

Een randvoorwaarde voor succes bij financiële voorlichting is dat de AFM een bekende en betrouwbare “afzender” is. Een op de drie consumenten zegt door het optreden van de AFM kritischer geworden te zijn bij de aanschaf van een financieel product. En 68% van de consumenten vindt dat de AFM vaker de publieke discussie moet aangaan over de risico’s die ze signaleert.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel