Terug

AFM waarschuwt voor uitbreiding toezicht voorheen vrijgestelde aanbieders beleggingsobjecten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Per 1 januari 2012 is onder andere de vrijstellingsgrens voor het aanbieden van beleggingsobjecten verhoogd van €50.000 naar €100.000. Dit betekent dat het aanbieden van beleggingsobjecten met een nominale waarde van minder dan €100.000 vergunningplichtig is en dat aanbieders hiervan onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn komen te staan. Onder dit aanbieden wordt ook begrepen het beheren en uitvoeren van (eerder afgesloten) overeenkomsten met betrekking tot die beleggingsobjecten.

Overgangsregime

De AFM wijst op de mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsregeling voor aanbieders van beleggingsobjecten met een nominale waarde tussen €50.000 en €100.000 die vóór 1 januari 2012 zijn aangeboden. Hiervoor moet uiterlijk op 31 januari 2012 een melding zijn gedaan bij de AFM. Als er vóór 1 januari 2012 vrijgesteld beleggingsobjecten zijn aangeboden met een nominale waarde van tenminste €50.000 (maar minder dan €100.000) en de overeenkomsten met betrekking tot die beleggingsobjecten na 31 december 2011 nog worden beheerd of uitgevoerd, geldt er een vergunningplicht.

Overgangsregime - meldplicht

Voor aanbieders die vóór 1 januari 2012 beleggingsobjecten hebben aangeboden met een nominale waarde tussen €50.000 en €100.000 en die de overeenkomsten die daarbij horen nu nog beheren of uitvoeren, geldt een overgangsregime. Om van dit regime gebruik te kunnen maken, moet er uiterlijk op 31 januari 2012 bij de AFM worden gemeld dat een instelling een vergunning wil aanvragen voor het aanbieden van beleggingsobjecten (waaronder dus ook het genoemde beheren en uitvoeren). Alleen aanbieders die deze melding doen, kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. De melding kan worden gedaan via het Digitaal loket van de AFM (www.digitaal.loket.afm.nl) onder verplichte verstrekking van bepaalde gegevens.

Overgangsregime - gevolgen voor de aanbieder

De partijen die zich vóór 1 februari 2012 melden, worden ingeschreven in het register van de AFM en zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Uiterlijk 31 augustus 2012 moeten deze partijen vervolgens de vergunning daadwerkelijk aanvragen via het Digitaal loket van de AFM. Per 1 september 2012 gelden voor hen de gedragsregels uit Deel 4 van de Wft. Hierin staan onder meer eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en deskundigheid van de (mede)beleidsbepalers en een integere en beheerste bedrijfsvoering. Als de instelling voldoet aan de eisen voor het overgangsregime, kan zij haar activiteiten voortzetten. De vrijstelling eindigt op 31 december 2012, dan wel op het tijdstip waarop de beslissing op de vergunningaanvraag is bekend gemaakt aan de aanvrager, als dit op een latere datum gebeurt.

Indien niet wordt gemeld

Aanbieders die na 31 januari 2012 nog overeenkomsten met betrekking tot de door hun aangeboden beleggingsobjecten tussen de €50.000 en €100.000 beheren/uitvoeren en zich niet vóór 1 februari 2012 hebben gemeld bij de AFM overtreden de wet. De AFM kan maatregelen nemen tegen deze partijen.

‘Nieuwe’ aanbiedingen na 1 januari 2012

‘Nieuwe’ aanbiedingen van minder dan €100.000 vallen vanaf 1 januari 2012 direct onder toezicht. Voor het sluiten van nieuwe overeenkomsten met betrekking tot beleggingsobjecten onder €100.000 is dan ook geen overgangsregeling van toepassing. Hiervoor geldt vanaf 1 januari 2012 een vergunningplicht.

Voor vragen over de overgangsregeling kunt u contact opnemen met de AFM via overgangsregeling50K@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel