Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan pensioenfonds Bikudak voor niet duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 december 2011 een bestuurlijke boete van €4.687 opgelegd aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingbedrijven (Bikudak). Deze boete is opgelegd omdat Bikudak in het uniform pensioenoverzicht over het jaar 2008 (UPO 2009) aan deelnemers niet duidelijke en niet begrijpelijke informatie heeft verstrekt over de verworven pensioenaanspraken. De AFM heeft vijf UPO’s 2009 onderzocht.

Het pensioenreglement van Bikudak bevatte het voorschrift dat pensioenaanspraken alleen ontstonden als daarvoor de verschuldigde premie door de werkgever was voldaan. In het UPO 2009 combineerde Bikudak informatie over een betaalachterstand van de werkgever in één factor met informatie over de omvang van het dienstverband van de werknemer (voltijds, deeltijd, onbetaald verlof). Door het combineren van deze beide soorten informatie tot één factor, werd het UPO op dit punt in verschillende gevallen niet begrijpelijk en niet duidelijk.

Volgens het pensioenreglement van Bikudak kon een werknemer een verzoek tot bijboeking van de pensioenaanspraken bij Bikudak indienen, als buiten zijn schuld geen premie was afgedragen. Daartoe moest de werknemer ‘ten genoegen van’ het bestuur van Bikudak het bestaan van het dienstverband aantonen, en de omvang van zijn aanspraken uit dit dienstverband. Omdat in het UPO 2009 of in de toelichting daarop, niet op deze mogelijkheid werd gewezen, was het UPO 2009 ook op dat punt niet duidelijk en niet begrijpelijk. Voor de werknemer was de mogelijkheid om een verzoek in te dienen van groot belang, om ervoor te zorgen dat zijn pensioenaanspraak niet werd aangetast.

Hiermee heeft Bikudak artikel 38, lid 1 jo. 48, lid 1 van de Pensioenwet overtreden. Deze wet verplicht pensioenuitvoerders om jaarlijks een UPO te verstrekken, en om daarin duidelijke en begrijpelijke bewoordingen te gebruiken.

In de toelichting op de Pensioenwet is aangegeven dat een pensioenfonds een recht op pensioen niet afhankelijk mag maken van de vraag of de premie is voldaan. Omdat Bikudak het recht op pensioen bij niet-betaalde pensioenpremie afhankelijk maakte van een verzoek tot bijboeking door de werknemer, was van buitengewoon belang dat Bikudak in het kader van de verworven pensioenaanspraken ook duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekte over niet-betaalde pensioenpremie en over de mogelijkheid van een verzoek tot bijboeking.

De regel dat bij niet-betaalde pensioenpremie, de werknemer zelf een verzoek tot bijboeking moet doen, heeft Bikudak met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 laten vervallen. Bijboeking van de aanspraak vindt nu plaats zodra sprake is van het definitief oninbaar zijn van de verschuldigde premie.

Het basisbedrag voor een boete voor de geconstateerde overtreding is €500.000. De AFM heeft dit bedrag gematigd op grond van de omvang van de onderneming en de ernst van de overtreding. Bovendien heeft de AFM het boetebedrag gematigd om schade voor deelnemers door de boete te beperken.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel