Terug

Post-trade transparantie kan beter

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In 2011 heeft de AFM een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de regels voor post-trade transparantie bij het verrichten van OTC-transacties in genoteerde aandelen (aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt).

Als een transactie in genoteerde aandelen buiten een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit om wordt verricht (dat wil zeggen Over the Counter, of OTC), dan moeten de handelende partijen volgens de wet zelf de transactiegegevens openbaar maken. Post-trade transparantie is juist bij OTC-transacties van belang, omdat het daar in de regel om grote aantallen gaat. De gegevens van transacties die plaatsvinden op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit moeten overigens door de betreffende platformen worden gepubliceerd.

Onderzoek AFM

Medio 2011 heeft de AFM onderzocht in hoeverre de regels voor post-trade transparantie worden nageleefd bij het verrichten van OTC-transacties in genoteerde aandelen. Een genoteerd aandeel is een aandeel dat is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (bijvoorbeeld Euronext Amsterdam N.V.). Ook is gekeken of de transacties (goed) zijn gemeld aan de AFM. Aan het onderzoek hebben dertig in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen deelgenomen. Zij hebben gegevens verstrekt over een aantal verrichte OTC-transacties en hebben hun oordeel gegeven over de kwaliteit en de beschikbaarheid van post-trade informatie in Nederland.

Resultaten

  • De meerderheid van de onderzochte ondernemingen heeft de regels goed nageleefd. Enkele respondenten hebben (een deel van) de verrichte OTC-transacties die zijn onderzocht niet gepubliceerd. In mindere mate geldt hetzelfde voor het melden van dergelijke transacties aan de AFM. De AFM heeft de ondernemingen aangesproken waarbij de tekortkomingen zijn geconstateerd.
  • De OTC-transacties in genoteerde aandelen die wel zijn gepubliceerd, geven een correct beeld van de onderliggende transactie.
  • Publicatie gebeurt voornamelijk via een datavendor.
  • OTC-transacties in genoteerde aandelen worden niet altijd op de juiste manier aan de AFM gemeld. Zo is ruim een derde van onderzochte transacties niet als OTC gemeld.

Toekomstige ontwikkelingen

De Europese Commissie heeft in 2011 een voorstel gedaan voor de herziening van de MiFID. Om de beschikbaarheid van post-trade informatie (meer) te centraliseren is voorgesteld dat alle beleggingsondernemingen hun transactiemeldingen in de toekomst alleen via goedgekeurde publicatievoorzieningen (Approved Publication Arrangements) bekend kunnen maken. Op die manier kunnen transacties op verschillende platformen efficiënt(er) worden vergeleken. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Lees meer in het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de MiFID, specifiek artikel 61 tot en met 68.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel