Terug

Waarvoor wordt AFM verantwoordelijk bij toezicht op derivaten?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Binnenkort treedt de nieuwe regelgeving voor derivaten, de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), in werking. De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de regels. Het toezicht op de naleving door banken ligt bij DNB, de AFM is de bevoegde toezichthouder voor de overige partijen (zoals partijen die een vergunning hebben van de AFM en niet-financiƫle partijen).

Drempelwaarden

Niet-financiële partijen worden ook geraakt door EMIR met enkele verplichtingen. Zij hoeven echter alleen aan zwaardere vereisten van EMIR te voldoen als zij bepaalde drempelwaarden overschrijden. Deze drempelwaarden gelden voor alle derivatencontracten die buiten de beurs om zijn verhandeld en die niet zijn afgesloten om risico’s die uit de normale bedrijfsvoering voortvloeien af te dekken.

Er gelden verschillende drempelwaarden voor verschillende klassen derivaten. De Europese toezichthouder ESMA heeft de volgende (nog niet definitieve) drempelwaarden voorgesteld:

  • Kredietderivaten       € 1 miljard nominale waarde
  • Equityderivaten         € 1 miljard nominale waarde
  • Rentederivaten          € 3 miljard nominale waarde
  • Valutaderivaten         € 3 miljard nominale waarde
  • Grondstofderivaten    € 3 miljard nominale waarde

Of u boven een van deze drempelwaarden uitkomt kunt u gemakkelijk berekenen met de volgende formule:

Nominale waarde van de uitstaande derivatenportefeuille (per klasse derivaat) -/- nominale waarde van de derivatencontracten gebruikt voor hedging (in dezelfde klasse).

Aanvang verplichtingen

EMIR is sinds 16 augustus 2012 officieel van kracht. ESMA heeft veel van de regels nadere ingevuld. De voorstellen van ESMA moeten nog wel door de Europese Commissie en Europees Parlement bekrachtigd worden. Hierdoor zijn nog niet alle data definitief. Op www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR vindt u een overzicht met mogelijke scenario’s met betrekking tot de start van bepaalde verplichtingen.

Meer informatie

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel