Terug

AFM sluit zich aan bij conclusies Corporate Governance commissie

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) onderschrijft de belangrijkste uitkomsten van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Net als de Monitoring Commissie onderkent de AFM dat het er nog verbetering te vinden is in de naleving van de corporate governance code. We zijn dan ook verheugd dat de Minister van Economische Zaken een verlenging van de werkzaamheden van de Commissie nodig acht. Voor een goede uitvoering van de naleving van de goed bestuurprincipes en bepalingen, speelt de Commissie een cruciale rol, naast de eigen verantwoordelijkheid die er voor ondernemingen ligt.

De AFM is blij te zien dat aan beloningsstructuren en duidelijkheid hierover aandacht is geschonken in het rapport 2012. Transparantie over remuneratie is een essentieel onderdeel voor de controle van het bestuur.  Ook de rol van stemadviesbureaus is wederom onder de loep genomen. Het is positief dat de Commissie hierbij ook daadwerkelijk gesproken heeft met de bureaus om haar beeld scherper te krijgen. De AFM is in ESMA-verband betrokken bij een onderzoek naar stemadviesbureaus, waarvan de consultatie afgelopen zomer plaatshad.

Tenslotte kijkt de AFM in een van haar themaplannen komend jaar scherp naar verhoging van de kwaliteit van governance. Het goed functioneren van de kapitaalmarkten is afhankelijk van het gedrag van de spelers op de kapitaalmarkt. Dit hangt mede af van de corporate governance van een onderneming. De AFM beoogt effectief te appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen, een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen en daarmee de kwaliteit van de governance te verhogen.

Lees hier het rapport:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel