Terug

AFM legt boete op aan S. Raghoe voor verboden colportage

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 november 2012 een bestuurlijke boete van €30.000 opgelegd aan mevrouw S. Raghoe. Zij was als medepleger van het feitelijk leidinggeven, verantwoordelijk voor verboden colportage door Clever Life B.V. Dit bedrijf bezocht consumenten thuis om een krediet af te sluiten. Dat mag niet als de consument daar niet zelf het initiatief toe heeft genomen. Het is de eerste keer dat de AFM een persoon beboet als medepleger.

Er is sprake van verboden colportage als een verkoper het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. Een financiële dienstverlener kan bijvoorbeeld ongevraagd bellen met een consument en voorstellen om thuis een afspraak te maken. De wet verbiedt dit, omdat tijdens een persoonlijk bezoek thuis een consument mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. Hij kan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst. De Colportagewet beoogt consumenten hiertegen te beschermen.

Overtreding Clever Life

Clever Life was ten tijde van de overtreding een financiële dienstverlener en bemiddelde in consumptief krediet, hypothecair krediet en levens- en schadeverzekeringen. Het bedrijf benaderde consumenten telefonisch aan de hand van een belscript. Tijdens het eerste gesprek inventariseerde Clever Life of consumenten bestaande kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in een verlaging van de maandlasten. Ook werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Uit de werkwijze en het belscript van Clever Life blijkt dat de adviseur altijd een persoonlijk bezoek bracht bij de consument thuis. Hij gaf dan advies over het krediet.

Uit onderzoek is gebleken dat Clever Life van 30 september 2009 tot en met 3 december 2010 in totaal 597 consumenten thuis heeft bezocht. Clever Life heeft zelf vijf dossiers geselecteerd die de AFM nader heeft onderzocht. Deze dossiers bevestigen dat Clever Life een persoonlijk bezoek brengt bij de consument thuis. Dit is een overtreding van de Colportagewet (artikel 6). In deze dossiers is ook daadwerkelijk ter plekke een kredietovereenkomst afgesloten. De overtreding maakte onderdeel uit van de vaste bedrijfsvoering van Clever Life en had daarmee een structureel karakter. Dat vindt de AFM ernstig. De AFM heeft hiervoor een boete opgelegd aan Clever Life en de feitelijk leidinggevende, de heer Van der Velde.

Medeplegen door mevrouw Raghoe

Mevrouw Raghoe werkte bij Clever Life van september 2009 tot september 2010. Zij heeft een nieuw kantoor van Clever Life in Spijkenisse opgezet, specifiek om te adviseren en bemiddelen in consumptief krediet. Ze stuurde de werknemers op dit kantoor aan, was het aanspreekpunt en was verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van het belscript. Ze had een groot aandeel in het succes van het kantoor. Door haar ervaring in kredietbemiddeling en haar netwerk heeft mevrouw Raghoe het kantoor in Spijkenisse winstgevend gemaakt. Ze heeft daarbij nauw en bewust samengewerkt met de heer Van der Velde bij het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van artikel 6 van de Colportagewet. Hierdoor kan ze worden aangemerkt als medepleger.

Boetehoogte

De maximale boete voor overtreding van artikel 6 van de Colportagewet bedroeg ten tijde van de overtreding €74.000. De AFM heeft bij het vaststellen van de boete rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel