Terug

Veel onduidelijkheid over betekenis AFM goedgekeurd prospectus

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Onder beleggers bestaan veel onduidelijkheden over het goedgekeurde prospectus. Er zijn beleggers die zich veilig wanen als het prospectus door de AFM is goedgekeurd. Zij vertrouwen er dan op dat de belegging zelf per definitie een goede investering is, of dat de aanbieder betrouwbaar is.

Dat blijkt uit de Consumentenmonitor van de AFM (najaar 2012). Ruim 400 beleggers konden een keuze maken uit juiste en onjuiste antwoorden op de vraag wat een door de AFM goedgekeurd prospectus inhoudt.

Onbekendheid met (goedgekeurd) prospectus

Ruim 4 op de 10 beleggers geeft correct aan dat de AFM heeft gecontroleerd of het goedgekeurde prospectus de wettelijke verplichte informatie bevat (43%). Verder weet 29% dat er getoetst is of het prospectus begrijpelijk, volledig en consistent is. Een op de vijf (21%) beleggers heeft beide antwoorden aangevinkt. Wel geven zij daarbij ook een of meer ‘foute’ antwoorden. Slechts 1% van de beleggers geeft alleen de twee goede antwoorden aan, zonder daarnaast ook een fout antwoord te geven. Al met al weet dus maar 1% van de beleggers precies wat wel en geen taken zijn van de AFM als het gaat om het goedkeuren van een prospectus. Opvallend is ook dat een kwart van de beleggers helemaal niet bekend is met een (goedgekeurd) prospectus. En 7% kent het (goedgekeurde) prospectus wel, maar weet niet precies wat het inhoudt.

Grootste misverstand: de informatie in het prospectus is juist

Het grootste misverstand is dat beleggers denken dat de informatie in het goedgekeurde prospectus juist is (33%). De AFM controleert namelijk niet of de informatie juist is. Ook wordt het prospectus nog wel eens ten onrechte beschouwd als een goedkeuring door de AFM; 1 op de 5 (19%) gaat ervan uit dat het goedgekeurde prospectus een AFM-keurmerk is en 15% dat de AFM de belegging heeft goedgekeurd.

Toetsen van de aanbieder

Sommige beleggers verwachten dat ze met de belegging zelf goed zitten als de AFM een prospectus heeft goedgekeurd; 17% denkt dat de beloofde rendementen realistisch en haalbaar zijn en 12% dat er veilig in het product kan worden belegd.

Er zijn ook onduidelijkheden over het toetsen van de aanbieder van een beleggingsproduct. Beleggers hebben nog al eens de indruk dat bij de goedkeuring de aanbieder van de belegging is getoetst. Meer dan een kwart (28%) van de beleggers meent dat de aanbieder is getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. En nog eens ruim een kwart (27%) gaat ervan uit dat er een toets is geweest om na te gaan of de aanbieder betrouwbaar is.

Waarom een prospectus?

Een onderneming die effecten wil aanbieden aan het publiek, moet een prospectus door de AFM laten goedkeuren. Een prospectus bevat de informatie die een belegger nodig heeft om te beoordelen of de belegging geschikt is voor hem en welke risico’s aan de belegging verbonden zijn.

In prospectus staat informatie over:

  • De onderneming die de effecten aanbiedt (organisatiestructuur, financiële gezondheid etc.).
  • De effecten zelf (de rechten van de belegger, het rendement, fiscale aspecten etc.).
  • De risico’s van de belegging.

Op afm.nl/consumenten staat meer uitleg over het prospectus. Ook in de consumentennieuwsbrief kwam dit onderwerp dit jaar twee keer aan bod.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel