Terug

Nadere uitwerkingsregels AIFM-richtlijn gepubliceerd

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese Commissie heeft op 19 december 2012 een aantal open normen ingevuld (de zogenoemde Level II-verordening) van de richtlijn voor alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijn), die op 11 november 2010 is aangenomen.

De Europese Commissie verschaft hiermee meer duidelijkheid over de invulling van de in de AIFM-richtlijn opgenomen vergunnings- en doorlopende eisen. De Europese Raad en het Europees Parlement kunnen nu nog binnen drie maanden eventueel bezwaar maken. Dat kan alleen tegen de verordening als geheel. Aanpassingen zijn (in beginsel) niet meer mogelijk.

ESMA publiceert tweetal consultation papers

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft de bevoegdheid gekregen een aantal begrippen uit de AIFM-richtlijn nader uit te werken.

Eerder dit jaar is een discussion paper gepubliceerd waarop marktpartijen konden reageren. Op 19 december 2012 is vervolgens een tweetal consultaties gestart van uitwerkingen die gaan over de nadere invulling van een aantal kernbegrippen uit de AIFM-richtlijn.

De consultaties eindigen op 1 februari 2013.

Links naar de twee ESMA consultation papers:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel