Terug

Speciale Nieuwsbrief Toezicht Emissies en Openbare Biedingen over nieuwe biedingsregels

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Nederlandse biedingsregels zijn gewijzigd. De wijzigingen betreffen de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit openbare biedingen (Bob), het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft, het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn en het Besluit bestuurlijke boetes financiƫle sector. De gewijzigde regels zijn in werking getreden met ingang van 1 juli 2012.

In deze nieuwsbrief geeft de AFM een samenvattend (niet volledig) overzicht van de wijzigingen in het Bob. Over de andere wijzigingen merkt de AFM slechts het volgende op. De wijzigingen in de Wft en het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn zijn beperkt en/of technisch van aard. In het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft zijn een aantal additionele vrijstellingen opgenomen van het verplicht bod. Ook is een van de vrijstellingen aangepast. Tot slot is het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector aangepast naar aanleiding van de wijzigingen van het Bob.

Deze nieuwsbrief is geen juridisch advies.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • “Put up or shut up” regeling
 • Aankondiging “vijandig bod”
 • Transacties tijdens een bod
 • Omzetting vrijwillig bod naar verplicht bod
 • Aanmeldingstermijn
 • Verhoging biedprijs
 • Standpuntbepaling
 • Wijzigingen in Bijlagen bij het Bob
 • Wijzigingen verplicht bod
 • Overige wijzigingen
 • Overgangsbepaling

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel