Terug

Rentekorting.nl stopt met verboden colportage

Maatregel

Rentekorting.nl B.V. (Rentekorting.nl) heeft de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) toegezegd te stoppen met verboden colportage. De AFM had een onderzoek ingesteld naar de manier waarop het bedrijf bemiddelde in geldkredieten. De AFM heeft Rentekorting.nl op 6 februari 2012 laten weten dat Rentekorting.nl in ieder geval in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 mei 2011 de Colportagewet heeft overtreden. Op initiatief van Rentekorting.nl hebben na 31 mei 2011 geen huisbezoeken meer plaatsgevonden.

Rentekorting.nl heeft een ondertekende toezegging aan de AFM overhandigd, waarin staat dat Rentekorting.nl erkent artikel 6 van de Colportagewet niet te hebben nageleefd. Rentekorting.nl zegt toe zich in de toekomst aan deze regel te houden.

Overtreding van Rentekorting.nl

De Colportagewet bepaalt dat het verboden is om consumenten te bewegen tot het afsluiten van een geldkrediet door een persoonlijk bezoek thuis dat niet op initiatief van de consument plaatsvindt.

Rentekorting.nl heeft in ieder geval in de periode van 1 januari 2010 tot 31 mei 2011 de Colportagewet overtreden. De AFM hecht veel waarde aan de bescherming van consumenten, zeker als zij thuis worden bezocht voor het afsluiten van een lening. De AFM is in dit geval daarom tevreden met de toezegging van Rentekorting.nl.

De volledige toezegging van Rentekorting.nl kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Dit is de eerste keer dat de AFM een toezegging verkrijgt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel