Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Asian Pacific Energy Corporation (APEC)

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 januari 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan APEC, omdat ze niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat APEC financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat APEC hiervoor een vergunning heeft van de AFM.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-01-2012 26-02-2012 31-05-2012 28-11-2013 (1) 21-09-2015 (2)

(1) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(2) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

APEC stelt dat zij consumenten de mogelijkheid biedt om te investeren in een mogelijke juridische schikking.

Het is verboden rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden zonder een daartoe verleende vergunning van de AFM. Hiermee wordt artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. Het is daarnaast verboden beleggingsobjecten aan te bieden zonder een daartoe verleende vergunning van de AFM. Hiermee wordt artikel 2:55 Wft overtreden. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van deze wet.

APEC heeft de verzochte informatie niet volledig binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht een dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

De AFM vraagt het publiek om informatie over APEC te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel