Terug

ESMA constateert verschillen in aanpak marktmisbruik binnen Europa

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Binnen Europa hebben de meeste toezichthouders bevoegdheden om markmisbruik aan te pakken, maar er zijn verschillen in de handhaving. Dit blijkt uit een overzicht van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Op verschillende terreinen is er ruimte voor verbetering, zegt voorzitter Steven Maijoor. Uiteindelijk is zijn doel een EU-breed consistente toepassing van het sanctieregime en een geharmoniseerde aanpak van marktmisbruik.

In haar jaarverslag 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangegeven dat de internationalisering, fragmentering en automatisering van handel en handelspatronen toezichthouders voor grote uitdagingen stelt. Ondanks internationale samenwerking zijn bevoegdheden om marktmisbruik tegen te gaan, beperkt. De AFM zet zich actief in voor verdere integratie en harmonisatie van het Europese toezicht op marktmisbruik.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel