Terug

AFM werkt aan interpretatie over doorgeven loon- en salarisgegevens

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) krijgt de laatste tijd geregeld de vraag van accountskantoren, fiscaal adviesbureaus en actuarieel adviesbureaus of het doorgeven van loon- en salarisgegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt. Op korte termijn zal de AFM een algemene interpretatie hierover naar buiten brengen.

Tot die tijd is het voor instellingen die loon- en salarisgegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars doorgeven niet noodzakelijk om een vergunning aan te vragen. Uiteraard dient er wel een vergunning aangevraagd te worden als er sprake is van andere vergunningplichtige activiteiten, zoals beschreven in een eerdere interpretatie van de AFM.   

Ook is het vooralsnog niet nodig om een casus op dit gebied aan de AFM voor te leggen. Op basis van de reeds ingebrachte casussen die de AFM de afgelopen dagen heeft ontvangen, kan de toezichthouder een voorlopig oordeel vormen.

Als blijkt dat bovengenoemde activiteiten onder de reikwijdte van de Wft vallen, dan zal de AFM een nader te bepalen termijn stellen voor het aanvragen van een vergunning. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de overgangsregeling die de AFM eerder heeft getroffen voor accountskantoren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel