Terug

AFM legt een boete op aan Huislijn.nl voor kredietbemiddeling zonder vergunning

Maatregel

Update 7 juni 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 maart 2012 een bestuurlijke boete van €24.000 opgelegd aan Huislijn.nl B.V. te Dordrecht. De boete is opgelegd omdat Huislijn.nl illegaal heeft bemiddeld in hypothecaire kredieten. Het bedrijf had geen vergunning van de AFM.

De AFM heeft vastgesteld dat Huislijn.nl in ieder geval van 30 maart 2009 tot en met 3 augustus 2010 via de website meer dan contactgegevens heeft ingewonnen bij consumenten. Huislijn.nl had overeenkomsten afgesloten met andere financieel dienstverleners voor het afnemen van deze gegevens. De gegevens van de consumenten werden tegen vergoeding doorgegeven aan deze financieel dienstverleners.

Hiermee heeft Huislijn.nl als tussenpersoon werkzaamheden verricht die bedoeld waren om hypothecaire kredietovereenkomsten tot stand te brengen. Dit is een overtreding van de bepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning (artikel 2:80, eerste lid, Wft).

Het is belangrijk dat financieel dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financieel dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een financieel dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel