Terug

AFM: Verslag van onderzoek naar naleving Best Execution verplichting

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Sinds de invoering in november 2007 van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is er weinig veranderd op het gebied van ‘best execution’, de verplichting voor een beleggingsonderneming om alle redelijke maatregelen te treffen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënt te behalen bij het uitvoeren van orders in financiële instrumenten (met name aandelen). Tot die conclusie komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek dat zij heeft gedaan bij acht beleggingsondernemingen.

Het onderzoek is gedeeltelijk een vervolg op het onderzoek dat AFM in 2008 heeft gedaan. Over het geheel genomen komt hetzelfde beeld naar voren als toen, namelijk dat er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Een nieuw deel van het onderzoek betrof de verplichte, jaarlijkse evaluatie van het orderuitvoeringsbeleid van de beleggingsonderneming. Hieruit blijkt dat met name liquiditeit van de uitvoeringsplaats (bijvoorbeeld een gereglementeerde markt of MTF) één van de belangrijkste factoren is voor het behalen van het beste resultaat van de cliënt. Liquiditeit wordt genoemd als een bepalend element voor het tot stand komen van een goede prijs. Andere factoren die van belang zijn, hebben bijvoorbeeld betrekking op uitvoeringskosten en uitvoeringssnelheid.

Op dit moment wordt er in Brussel onderhandeld over aanpassing van de MiFID. De Europese Commissie heeft een wetgevingsvoorstel gedaan dat onder meer een aanscherping inhoudt van de best execution bepalingen. Deze voorgestelde aanpassing heeft onder andere betrekking op een verplichting voor de beleggingsonderneming om jaarlijks de top vijf uitvoeringsplaatsen die gebruikt zijn per verhandeld product te publiceren. Daarnaast moeten de uitvoeringsplaatsen jaarlijks gegevens m.b.t. de kwaliteit van de uivoering van transacties op hun platform publiceren. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op de prijs, de snelheid en de waarschijnlijkheid van orderuitvoering per financieel instrument. Ook worden nadere eisen gesteld aan de informatie die de beleggingsonderneming aan haar klanten geeft over haar orderuitvoeringsbeleid. De AFM vindt dat deze voorstellen bij zullen dragen aan de verbetering van de best execution bepalingen.

Het onderzoeksverslag kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel