Terug

AFM legt handel Homburg Invest Inc. stil

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt bekend dat zij een aanwijzing heeft gegeven om de navolgende handel op te schorten: Uitgevende instelling: Homburg Invest Inc.

Financieel instrument: Aandeel
ISIN code: CA4368714040
Reden om op te schorten: In afwachting persbericht
Op verzoek van marktexploitant/beleggingsonderneming? Nee

Datum: 9 September 2011
Vanaf: 16:35 uur CET
Tot: Nader bericht

Deze aanwijzing is gegeven aan marktexploitanten (op basis van art. 5:32h Wft) en/of aan een beleggingsonderneming (op basis van art. 4:4b, Wft) die in Nederland een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert en/of een beleggingsonderneming die in Nederland het bedrijf uitoefent van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel