Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten over prospectussen: nieuw register en gewijzigde richtlijn

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

 

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:


Toezicht Financiële Verslaggeving

 • Aandachtspunten en themaonderzoeken over 2011
 • Wanneer moet u de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal publiceren en deponeren?

Toezicht Accountantsorganisaties

 • AFM inventariseert prikkels voor kwaliteit accountantscontrole
 • Doorlopend toezicht 2011-2012
 • Wijzigingen Wta en Bta
 • IFIAR-bijeenkomst

Toezicht emissies en openbare biedingen

 • Seminar - 10 Jaar AFM-toezicht Openbare Biedingen
 • Welke percentages moeten worden vermeld in de persberichten na afloop van de (na-) aanmeldingstermijn?
 • Gedelegeerde handelingen gewijzigde Prospectus Richtlijn
 • Vernieuwde verwijzingstabellen prospectus
 • Gebruik van het basisprospectus voor een nieuwe tranche van effecten die eerder waren uitgegeven onder een prospectus dat niet meer geldig is
 • Nieuw publiek register: genotificeerde prospectussen

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

 • Boete de heer Sickman voor te late meldingen
 • Zorgplicht van uitgevende instelling beleggers adequaat te informeren

(Inter)nationale ontwikkelingen

 • Kamerbrief over accountancy en financiële verslaggeving
 • Ratingbureau’s (Credit rating agencies – CRAs)
 • ESMA verduidelijkt regels met betrekking tot geautomatiseerde handel
 • De European Systemic Risk Board (ESRB)
 • Stand van zaken met betrekking tot de AIFM-richtlijn

 

 


   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel