Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten over prospectussen: nieuw register en gewijzigde richtlijn

Nieuws Dit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

 

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:


Toezicht Financiële Verslaggeving

 • Aandachtspunten en themaonderzoeken over 2011
 • Wanneer moet u de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal publiceren en deponeren?

Toezicht Accountantsorganisaties

 • AFM inventariseert prikkels voor kwaliteit accountantscontrole
 • Doorlopend toezicht 2011-2012
 • Wijzigingen Wta en Bta
 • IFIAR-bijeenkomst

Toezicht emissies en openbare biedingen

 • Seminar - 10 Jaar AFM-toezicht Openbare Biedingen
 • Welke percentages moeten worden vermeld in de persberichten na afloop van de (na-) aanmeldingstermijn?
 • Gedelegeerde handelingen gewijzigde Prospectus Richtlijn
 • Vernieuwde verwijzingstabellen prospectus
 • Gebruik van het basisprospectus voor een nieuwe tranche van effecten die eerder waren uitgegeven onder een prospectus dat niet meer geldig is
 • Nieuw publiek register: genotificeerde prospectussen

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

 • Boete de heer Sickman voor te late meldingen
 • Zorgplicht van uitgevende instelling beleggers adequaat te informeren

(Inter)nationale ontwikkelingen

 • Kamerbrief over accountancy en financiële verslaggeving
 • Ratingbureau’s (Credit rating agencies – CRAs)
 • ESMA verduidelijkt regels met betrekking tot geautomatiseerde handel
 • De European Systemic Risk Board (ESRB)
 • Stand van zaken met betrekking tot de AIFM-richtlijn

 

 


   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel