Terug

AFM Consumentenmonitor ondersteunt belang Pensioen3daagse

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Pensioen3daagse op 6, 7 en 8 oktober heeft als doel mensen aan te zetten om zich actief met hun pensioen bezig te houden. Resultaten uit de AFM Consumentenmonitor onderstrepen het nut van dit initiatief van Wijzer in geldzaken. Nog steeds denken te veel mensen 70% of meer van hun laatstverdiende loon te krijgen bij pensionering.

Uit het AFM onderzoek blijkt ook dat www.mijnpensioenoverzicht.nl bij zeven van de tien Nederlanders bekend is en goed gewaardeerd wordt. Verdere uitbouw van deze site tot een interactief dashboard kan consumenten niet alleen overzicht maar ook inzicht in hun pensioensituatie geven.

De Pensioen3daagse is een initiatief van Wijzer in geldzaken in samenwerking met meer dan 100 deelnemende partijen. De AFM is een van deze partijen. De AFM doet zelf mee aan dit initiatief, met een pensioenlunch en pensioenspreekuren voor medewerkers. Het deel van de AFM website voor consumenten met informatie over pensioenen is bijgewerkt, net als de financiële kennisquiz op www.weetwatjeweet.nl .

Oude en nieuwe verwachtingskloof

Begin 2010 publiceerde de AFM het rapport “Geef Nederlanders pensioeninzicht” waarin we de verwachtingskloof van consumenten beschreven. In 2009 verwachte een derde meer dan 70% van zijn laatstverdiende loon te krijgen bij pensionering. In 2011 heeft nog steeds een op de drie werkenden die vrij onrealistische gedachte. Slechts 10% denkt minder dan 70% te krijgen en een kleine 30% weet het niet. Van de ondervraagde gepensioneerden zegt bijna 30% dat ze meer dan 70% van hun laatstverdiende loon krijgen als pensioen.

Vier op de tien respondenten weten niet in wat voor soort pensioenregeling ze zitten. Van de 61% die het wel weet, zegt tweederde dat ze een middelloonregeling hebben en 20% dat ze pensioen opbouwen in een eindloonregeling. In 2008 had ruim 90% van de actieve pensioendeelnemers een middenloonregeling had en 1,2% een eindloonregeling. Ook hier is dus een verwachtingskloof, tien keer zoveel consumenten denken een eindloonregeling te hebben dan in werkelijkheid.

Bijna de helft van de ondervraagden zegt zijn eigen pensioen te begrijpen, minder dan een kwart begrijpt zijn eigen pensioen niet.

Mijnpensioenoverzicht.nl bij 70% bekend

Op 6 januari 2011 is www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd, een site waar alle AOW en werknemerspensioen aanspraken op een plaats te vinden zijn. Half april hadden al 2 miljoen bezoekers hun pensioenoverzicht bekeken.

In de AFM consumentenmonitor kan 10% spontaan de naam van de site noemen. Geholpen (“kent u mijnpensioenoverzicht.nl?”) zeggen drie van de tien er nog nooit van gehoord te hebben. Een kwart heeft de site al wel eens bezocht. Een meerderheid van de bezoekers vindt dat de site begrijpelijk is en een goed overzicht biedt.

Voornaamste genoemde verbetering van www.mijnpensioenoverzicht.nl is het opnemen van netto pensioenbedragen. De AFM pleit in haar Visiedocument pensioenuitvoering ook voor uitbouw van het pensioenregister tot een interactief dashboard van financieel relevante informatie, waardoor consumenten zowel overzicht als inzicht in hun pensioensituatie krijgen.

Uniform Pensioen Overzicht

Ruim driekwart zegt een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te hebben ontvangen. Uitvoerders zijn verplicht het UPO voor 1 oktober te verstrekken. Het pensioenregister wordt ook gevuld met gegevens uit het UPO. Bijna 90% leest het UPO (vluchtig) door. Een grote meerderheid vindt het UPO overzichtelijk en begrijpelijk. Alle onderdelen van het UPO worden belangrijk gevonden.

Meer informatie over de AFM Consumentenmonitor

Ieder half jaar doet de AFM onderzoek onder een representatieve steekproef van 400 Nederlanders en 800 recente sluiters van financiële producten. De onderzoeksresultaten worden bijvoorbeeld gebruikt voor de onderbouwing van projecten, rapporten, speeches en persberichten. Op www.afm.nl/consumentenrapporten zijn alle openbare rapportages van vorige edities van de AFM Consumentenmonitor te vinden.    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel