Terug

AFM waarschuwt beleggers voor risico's in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor de risico’s van het beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed. Veel fondsen verkeren in zwaar weer.

Verscherpt toezicht
De AFM houdt verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Naar aanleiding van signalen van het niet-correct waarderen van beleggingsvastgoed, vastgoedfraude en een aantal faillissementen heeft de AFM het toezicht recent verder geïntensiveerd. De AFM constateert dat beleggers vaak niet geïnformeerd worden over dergelijke punten. Op die manier worden zij in feite misleid en voorgelogen.

Om nog beter toezicht te kunnen houden, heeft de AFM onder andere een vastgoedrisicoradar ontwikkeld. Elke vastgoedpartij, of deze nu wel of niet onder AFM-toezicht staat, wordt gescreend met behulp van risico-indicatoren. Hiermee zijn 85 partijen in beeld gebracht, waarbij 25 als zeer risicovol werden aangemerkt. Er lopen op dit moment onderzoeken naar acht vastgoedfondsen.

De AFM werkt in haar aanpak nauw samen met de Belastingdienst, die een bijdrage heeft geleverd aan de vastgoedrisicoradar. Ook werkt zij samen met De Nederlandsche Bank in gezamenlijke onderzoeken en bij het treffen van handhavingsmaatregelen. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld via het Financieel Expertise Centrum. Hierdoor is het mogelijk dat toezichthouders meer als één overheid optreden, wat vaak nodig is in deze sector.

Checklist
De AFM roept beleggers op misstanden te melden bij de AFM via het Meldpunt Financiële Markten als ze zich misleid of bedrogen voelen. Ook heeft de AFM een checklist voor vastgoedbeleggers ontwikkeld. Zij benadrukt dat het voor beleggers belangrijk is te weten welke informatie over een vastgoedbelegging essentieel is en om deze informatie af te dwingen. De checklist bestaat uit een aantal vragen die de belegger helpt om de risico’s van beleggen in vastgoed zoveel mogelijk te begrijpen.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel