Terug

Geef uw mening over de AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De vragenlijst is inmiddels gesloten, u kunt niet meer deelnemen aan het stakeholderonderzoek. De resultaten worden verwerkt in een rapportage die vanaf eind januari 2012 op deze website wordt gepubliceerd. Ook vindt u de resultaten terug in het jaarverslag van de AFM.

Als toezichthouder kijken we met een kritische blik naar partijen die actief zijn op de financiële markt. We willen echter ook kritisch naar ons eigen functioneren kijken.

Dit doen we door regelmatig aan belanghebbenden naar hun mening over ons werk (functioneren) te vragen, de laatste keer was dat in 2009. De AFM heeft TNS NIPO gevraagd om dit jaar weer een onafhankelijk onderzoek uit te voeren onder belanghebbenden. Zodat we daar lering uit kunnen trekken voor de toekomst. 

Marktonderzoek (géén self-assessment)

TNS NIPO voert de komende weken een stakeholderonderzoek uit onder de zakelijke belanghebbenden van de AFM. Dit zijn vooral instellingen die onder toezicht staan van de AFM. Daarnaast wordt ook bijvoorbeeld aan commissarissen en pensioenuitvoerders om hun mening gevraagd. Consumenten kunnen binnenkort hun mening kwijt in een ander marktonderzoek (de halfjaarlijkse Consumentenmonitor).

Over de vragenlijst

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Het onderzoek loopt tot eind november. TNS NIPO verwerkt de uitkomsten van het onderzoek anoniem tot een eindrapport. De AFM krijgt geen overzicht van personen of instellingen die aan het onderzoek meewerken. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het jaarverslag van de AFM 2011 en komen begin volgend jaar op onze website.

Hoe worden belanghebbenden benaderd?

Belanghebbenden krijgen via een e-mail een uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. Belangstellenden die geen uitnodiging voor het onderzoek ontvangen, maar wel willen deelnemen aan het onderzoek kunnen hun e-mailadres mailen naar stakeholderonderzoek@afm.nl. Ook kunt u hier met uw vragen over dit onderzoek terecht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel