Terug

Belangrijk bericht voor accountantskantoren en actuariële adviesbureaus - vergunning of vrijstelling bij pensioenadvisering en –bemiddeling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft geconstateerd dat veel accountantskantoren en actuariële adviesbureaus die pensioenadvies geven, ook regelmatig adviseren over financiële producten. Het gaat hier bijvoorbeeld om het vergelijken en aanbevelen van (collectief) verzekerde pensioenregelingen en het begeleiden van de klant in de onderhandelingen met de verzekeraar.

Het is belangrijk dat u bepaalt of u voor deze activiteiten een AFM-vergunning nodig heeft of dat u gebruik kunt maken van de vrijstellingsregeling. Daarom heeft de AFM hierover een interpretatie opgesteld. Hierin geven wij nadere uitleg over uw mogelijke vergunningplicht. Ook zetten we de vrijstellingsmogelijkheden op een rij.

Daarnaast kunt u in deze interpretatie lezen dat per 1 januari 2012 de deskundigheidseisen voor advisering in pensioenverzekeringen worden aangescherpt. Daartoe treedt een nieuwe Wft-module Pensioenverzekering in werking.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel