Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan D1 makelaars Kampen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 oktober 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Backhaus, onder meer handelend onder de naam D1-makelaars Kampen, omdat hij niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat de heer Backhaus financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat de heer Backhaus hiervoor een vergunning heeft van de AFM.

De heer Backhaus heeft mogelijk geadviseerd en/of bemiddeld over/in financiële producten. Het is verboden om te adviseren en/of te bemiddelen over/in financiële producten zonder een vergunning. Hiermee wordt artikel 2:75 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en/of artikel 2:80 Wft overtreden. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van deze wet.

De heer Backhaus heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht een dwangsom van €68.000 te betalen. Inmiddels heeft de heer Backhaus de verzochte informatie aan de AFM geleverd.

De AFM vraagt het publiek om informatie over de heer Backhaus te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel