Terug

AFM trekt vergunning Homburg Invest in

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigt dat zij op 23 november 2011 de vergunning heeft ingetrokken van vastgoedbeheerder Homburg Invest Inc (HII). HII beschikte over een vergunning van de AFM als beleggingsinstelling (beleggingsmaatschappij zonder beheerder).

De AFM heeft sinds 2009 onderzoek gedaan naar HII en heeft in april 2010 een last onder dwangsom opgelegd omdat HII niet volledig en niet tijdig op informatieverzoeken van de AFM heeft gereageerd. Maatregelen om de bedrijfsvoering van HII beheerst en integer te krijgen hebben evenmin tot resultaat geleid.

Zie voor meer informatie:

Op 9 september jl. heeft Homburg Invest Inc. in Canada een verzoek ingediend voor bescherming tegen haar crediteuren op grond van de Companies’s Creditors Arrangement Act (CCAA). Dit is door de Canadese rechter toegewezen.

HII is een buitenlandse vennootschap opgericht naar Canadees recht en gevestigd in Canada (Nova Scotia). HII heeft als beleggingsinstelling rechten van deelneming uitgegeven; deze rechten zijn als aandelen genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. De intrekking van de vergunning heeft tot gevolg dat de beursnotering op termijn moet worden beëindigd.

Naast aandelen heeft HII ook obligaties uitgegeven. De obligaties vallen níet onder de vergunning die het bedrijf had als beleggingsinstelling. De obligatiehouders hebben geïnvesteerd op basis van een prospectus. Voor de obligaties zijn de Nederlandse regels van vermogensscheiding of het Beleggerscompensatiestelsel niet van toepassing.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen op onze website: 

Let op Het gaat hier niet om het Nederlandse Homburg Capital B.V. Homburg Capital B.V. heeft een vergunning van de AFM als beleggingsonderneming en als beheerder van een beleggingsinstelling. Dit bedrijf biedt verschillende (vastgoed)beleggingsproducten aan. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Homburg President, Homburg Eastern Europe Fund en Homburg MediArena.

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel