Terug

AFM legt boetes op aan ELQ Hypotheken N.V. voor overkreditering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ELQ Hypotheken N.V. (ELQ) op 20 april 2010 twee boetes opgelegd van in totaal € 4.000, - voor overkreditering. De boetes volgen uit hetzelfde onderzoek waarbij de AFM een boete aan ELQ heeft opgelegd voor het hanteren van een acceptatiebeleid bij verstrekking van hypothecair krediet dat onvoldoende gericht was op het voorkomen van overkreditering, die op 7 mei 2010 gepubliceerd is op de website van de AFM.

ELQ heeft in de periode van 1 november 2007 tot en met 10 maart 2008 onvoldoende beoordeeld of het aangaan van de overeenkomst met het oog op overkreditering verantwoord is en heeft in geen van de onderzochte dossiers een valide uitleg (‘explain’) gegeven, die cijfermatig is onderbouwd, waardoor een overschrijding gerechtvaardigd zou zijn. Hiermee heeft ELQ naar de mening van de AFM artikel 4:34, eerste lid, Wft overtreden. Door onvoldoende te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst met het oog op overkreditering verantwoord is, is ELQ kredietovereenkomsten aangegaan die, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord waren. Hiermee heeft ELQ naar de mening van de AFM artikel 4:34, tweede lid, Wft overtreden.

Aan de open norm van artikel 4:34 Wft is door de markt van aanbieders van hypothecair krediet nadere invulling gegeven door middel van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van het Contactorgaan Hypothecair Financiers. De AFM beschouwt de GHF als een redelijk uitgangspunt om te toetsen of de lasten van een hypothecair krediet verantwoord zijn.
ELQ heeft tegen de boetebesluiten bezwaar ingediend, waarop de AFM bij besluit van 5 augustus 2010 heeft beslist. De boetebesluiten zijn daarbij in stand gebleven. De beroepstermijn is ongebruikt verstreken. De boetebesluiten en de beslissing op bezwaar zijn daarmee rechtens onaantastbaar geworden.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen de besluiten, zijn de boetes definitief geworden. De boetebesluiten en de beslissing op bezwaar zijn hiernaast in PDF formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel