Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Inhout Sales & More B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 17 mei 2011 een bestuurlijke boete van € 6.000 heeft opgelegd aan Inhout Sales & More B.V. (Inhout) voor het inwinnen van onvoldoende informatie bij het adviseren over beleggingsobjecten.

De AFM onderzocht in totaal 10 dossiers uit de periode 1 januari tot 1 augustus 2009. De boete is opgelegd omdat Inhout in 8 van de onderzochte dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstelling(en), risicobereidheid en/of kennis en ervaring van consumenten. Inhout heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Naar het oordeel van de AFM heeft Inhout hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de client inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

De hoogte van de boete voor de overtreding door Inhout is bepaald op basis van het Besluit boetes Wft. Dit besluit is van toepassing op overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor 1 augustus 2009. De boetehoogte voor de overtreding door Inhout is in het Besluit boetes Wft gefixeerd op € 6.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledig besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel