Terug

AFM legt boete op aan Briljant Advies BV voor samenwerken met illegale onderbemiddelaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 23 januari 2012: Bij besluit op bezwaar van 17 november 2011 heeft de AFM deze bestuurlijke boete gematigd naar € 500,-. Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 mei 2011 een bestuurlijke boete van €37.500,- opgelegd aan Briljant Advies BV (Briljant), gevestigd te Enschede. De boete is opgelegd omdat Briljant bemiddelingsactiviteiten tussen consumenten en aanbieders heeft verricht met gebruikmaking van diensten van een illegale onderbemiddelaar.

Briljant heeft gedurende de periode 1 januari 2010 tot en met 30 augustus 2010 in tien dossiers bemiddeld, waarbij gebruik werd gemaakt van meer dan NAW gegevens over potentiële klanten (leads). Deze leads waren afkomstig van een illegale onderbemiddelaar. Daarmee heeft Briljant artikel 4:94, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze overtreding is temeer verwijtbaar aan Briljant, omdat Briljant reeds in augustus 2009 door de AFM gewaarschuwd was voor het begaan van eenzelfde overtreding.   

Het is volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om te bemiddelen met gebruikmaking van diensten van een illegale onderbemiddelaar. Daarmee wordt beoogd om malafide partijen op de financiële markten te weren en daardoor het vertrouwen in de financiële markten te bevorderen.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet en het Besluit bestuurlijke boetes van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:94, derde lid, Wft bedraagt € 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Briljant.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel