Terug

IMF publiceert definitieve bevindingen en aanbevelingen voor het Nederlandse toezicht op de financiële sector

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft haar definitieve onderzoek gepubliceerd in het kader van haar toetsing van de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector. Het IMF heeft geconstateerd dat de AFM robuust toezicht heeft ontwikkeld en een proactieve houding heeft in het toezicht op financiële markten. Het IMF heeft daarbij de toezichtstrategie van de AFM onderzocht en geconstateerd dat haar risciogestuurde toezicht op een grote populatie (uitgevoerd door zowel off-site als on-site onderzoek), goed werkt in combinatie met haar vooruitkijkende strategie om op zoek te gaan naar oplossingen voor nieuwe marktproblemen. Daarbij gaf het IMF in de evaluatiegesprekken aan dat zij de toezichtstrategie van de AFM vrij uniek en innovatief vond.

Het IMF heeft bij de AFM en DNB onderzocht of zij voldoen aan internationale toezichtstandaarden. Dit doet zij aan de hand van het Financial Sector Assessment Program (FSAP), waarin zij de financiële stabiliteit van de sector en de kwaliteit van het toezicht analyseert. In december heeft het IMF al haar voorlopige resultaten bekendgemaakt.

Het IMF constateerde toen al dat het Twin Peaks model, waarin het Nederlandse toezicht op de financiële markten is verdeeld tussen DNB en AFM, ook gedurende de crisis heeft bewezen een sterk toezichtmodel te zijn. Het IMF heeft ook vastgesteld dat de AFM beschikt over een adequaat toezichtkader voor financiële markten, waarbij de AFM geheel of nagenoeg volledig voldoet aan de internationale standaarden die door de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) zijn opgesteld.

Het IMF wijst Nederland wel op een aantal essentiële veranderingen om het toezicht te verbeteren. Een belangrijke aanbeveling is dat de toezichthouders eerder in het productontwikkelingsproces zouden moeten kunnen ingrijpen. Daarnaast heeft het IMF aangegeven dat het wenselijk is dat toezichthouders regelgevende bevoegdheden hebben, zodat zij sneller kunnen ingrijpen. Ook op het gebied van financiële verslaggeving geeft het IMF aan dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om effectiever te kunnen optreden en noemt hierbij de beperkingen voor de AFM ten aanzien van het inwinnen van informatie bij de onderneming, het uitwisselen van informatie tussen toezichtafdelingen, de korte onderzoekstermijn en de omstandigheden waarin de AFM naar de ondernemingskamer kan gaan. Het IMF wijst er ook op dat de leencapaciteit van een consument voor hypothecair krediet in relatie tot de waarde van een woning gelimiteerd zou moeten worden. Het IMF geeft daarnaast aan dat de aansprakelijkheid van de AFM en DNB verder beperkt zou moeten worden tot schuld en grove nalatigheid, zoals gebruikelijk in de bij ons omringende landen.

De AFM verwelkomt deze aanbevelingen en zal deze samen met DNB en het Ministerie van Financiën oppakken. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat een sterke focus op gedrags- en prudentieel toezicht essentieel is. De aanbevelingen stroken met de missie van de AFM om een daadwerkelijke gedragsverandering in de markt te bewerkstelligen, waarbij het belang van de consument en de belegger centraal staat.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel