Terug

AFM: let op, sluit geen flitskrediet bij aanbieders zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft de laatste weken geconstateerd dat nog niet alle aanbieders van kortlopende kredieten zich aan de nieuwe regelgeving houden. Een aantal aanbieders van zogeheten flitskrediet biedt mogelijk zonder vergunning krediet aan en rekent in sommige gevallen hele hoge tarieven.

Deze aanbieders zijn er inmiddels op gewezen dat ze moeten voldoen aan de vergunningeisen en de regels. Indien hieraan niet wordt voldaan kan dat leiden tot sancties van de AFM.

De AFM raadt consumenten aan om alleen financiële diensten af te nemen van ondernemingen met de juiste vergunning. Ga ook niet in op aanbiedingen om tegen meer dan het wettelijke maximale kredietvergoedingspercentage (op dit moment 16 procent per jaar) geld te lenen. Op www.afm.nl/registers is eenvoudig na te gaan of een onderneming een vergunning heeft. Bel bij vragen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM 0900-5400 540.

Nieuwe regelgeving

Sinds 1 juni 2011 zijn de regels voor consumentenkrediet veranderd. Hierdoor vallen kredieten met een looptijd van minder dan drie maanden voortaan ook onder de regels. Deze regels schrijven onder meer voor dat ook voor deze kredieten niet meer dan een wettelijk bepaald maximum aan rente en kosten in rekening gebracht mag worden (op dit moment 16% per jaar). Ondernemingen die zulke kredieten aanbieden moeten daar voortaan ook een vergunning voor hebben, behalve als de vergoeding die zij voor die kredieten in rekening brengen,  onbetekenend is, en dus heel laag. 

Er zijn ook partijen actief die geld ter beschikking stellen aan consumenten, zonder expliciet te vermelden dat het om een krediet gaat. De AFM is van oordeel dat volgens de wet alle aanbiedingen waarbij geld ter beschikking wordt gesteld dat op een later moment moet worden terugbetaald onder de definitie van krediet vallen en alleen met een vergunning mogen worden gedaan. Alleen kredieten met een looptijd van minder dan drie maanden waarbij een onbetekenende vergoeding in rekening wordt gebracht, mogen zonder vergunning worden aangeboden.

Tips consumenten bij afsluiten krediet

De AFM raadt consumenten aan goed na te denken voordat ze een krediet aan gaan. Neem genoeg tijd voordat je een lening kiest. Sluit nooit direct een lening af na het ontvangen van de offerte of aanbieding. En ga niet in op aanbiedingen van partijen die geen vergunning hebben van AFM. De meeste mensen nemen minimaal drie dagen de tijd.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel