Terug

AFM publiceert prioriteiten en begroting 2011

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar prioriteiten voor 2011 vastgesteld. De gedragstoezichthouder besteedt dit jaar speciale aandacht aan tien thema’s op het gebied van kapitaalmarkten en financiële dienstverlening aan consumenten. In 2010 zijn twee nieuwe thema’s vastgesteld: ‘Verbetering producten en advies vermogensopbouw’ en ‘Beter Bestuur’. Dat blijkt uit de begroting 2011 die de AFM vandaag heeft gepubliceerd.

Vermogensopbouw
Het thema ‘Verbetering producten en advies vermogensopbouw’ richt zich op een belangrijk onderdeel van de financiële huishouding van veel consumenten: de financiële planning op de langere termijn. De AFM constateert dat de producten en de advisering hierover voor verbetering vatbaar zijn. Aan beleggingsproducten en -diensten zijn kosten en risico’s verbonden. Adviezen hierover zijn niet altijd passend. Met de aandacht voor vermogensopbouw richt de AFM zich vooral op de dienstverlening van beleggingsondernemingen en - instellingen.

Beter Bestuur

Binnen het thema 'Beter Bestuur' besteedt de AFM bijzondere aandacht aan de manier waarop onder toezicht staande ondernemingen worden bestuurd en de invloed die dit heeft op het gedrag van een onderneming. De ervaring leert dat de deskundigheid en betrouwbaarheid van zowel individuele bestuurders als het gehele bestuur daarvoor bepalend  zijn. De AFM verwijst hierbij naar de bevindingen van de commissie De Wit (kredietcrisis), de commissie Scheltema (DSB Bank) en de commissie Frijns (Pensioenfondsen).

De toezichthouder ontwikkelt een Bestuurdersmonitor, zodat signalen over bestuurders en besturen eerder tot actie kunnen leiden. Hierbij werkt de AFM samen met collega-toezichthouder de Nederlandsche Bank. Ook zal samen met DNB een geschiktheidseis worden geformuleerd, zoals afgelopen jaar de nieuwe deskundigheidseisen tot stand zijn gekomen.

Risicogestuurd toezicht
Ook in 2011 kiest de AFM voor risicogestuurd toezicht. Op basis van een analyse van de markt en de waargenomen risico’s kiest zij voor thema’s in het toezicht. Naast de twee bovengenoemde nieuwe thema’s, handhaaft de AFM de acht thema’s die ook in 2010 prioriteit hadden: Begroting
De AFM begroot de totale kosten voor het toezicht in 2011 op 78,2 miljoen euro (tegenover 78,0 miljoen in 2010). De organisatie verwacht licht te groeien, naar 515 fte. De begroting is goedgekeurd door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt het volledige document hiernaast in Pdf-formaat downloaden.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel