Terug

AFM beboet SNS Bank N.V. voor fouten bij professionele beleggingen van particuliere klanten

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 januari 2011 twee bestuurlijke boetes van ieder € 30.000,- opgelegd aan SNS Bank N.V. (SNS). De boetes betreffen de periode januari 2008 tot en met mei 2009 en zijn opgelegd omdat SNS aan nieuwe voorgeselecteerde klanten de mogelijkheid heeft geboden om te beleggen in niet onder (adequaat) toezicht staande buitenlandse beleggingsfondsen.

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20 januari 2011 28 februari 2011 1 september 2011 (1) 14 oktober 2011 3 januari 2013 (2) 15 februari 2013 (SNS)
18 februari 2013 (AFM)
17 juli 2014 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft de boete met 10% verlaagd wegens overschrijding van de redelijke termijn tussen het moment van toezending van het voornemen tot boeteoplegging en de uitspraak van de rechtbank. De rechtbank heeft het beroep voor het overige ongegrond verklaard. 
(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

 

Het gaat hierbij onder meer om fondsen die belegden in de beleggingsfraudeur Bernard Madoff. SNS heeft nagelaten de klanten vooraf te informeren over de bijzondere aard en risico’s van die fondsen en te toetsen of de fondsen geschikt waren voor de klanten. 


Gezien de aard en de risico’s van deze fondsen is deze dienstverlening niet standaard aan alle klanten van SNS aangeboden. Om te kunnen beleggen in deze fondsen dienden de klanten een opdracht door te geven aan een apart ingerichte desk. Alleen voorgeselecteerde klanten hadden toegang tot deze desk, die inmiddels is opgeheven. 

SNS heeft daarbij nagelaten de kennis en ervaring met dit type fondsen bij de klant uit te vragen. Hierdoor kon SNS niet beoordelen of dit type fondsen wel geschikt was voor deze klanten en was zij niet in staat om indien nodig de klanten hiervoor te waarschuwen. 

SNS heeft daarnaast bij deze fondsen nagelaten haar klanten te informeren over de bewegelijkheid van de prijs, de beperkte verhandelbaarheid en het risico dat de gehele belegging verloren gaat. Ook heeft SNS nagelaten haar klanten te informeren over het feit dat de fondsen voor professionals zijn bedoeld. De AFM vindt het belangrijk dat niet-professionele beleggers dit vooraf weten, zodat zij een zorgvuldige beslissing kunnen nemen over hun belegging.

De AFM is van oordeel dat SNS hiermee artikelen 4:20, eerste lid (informatieverplichting t.a.v. bijzondere aard en risico’s van de fondsen) en 4:24, eerste lid (verplichting om passendheid te toetsen) van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel